Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 38.5 10.3 9.7 29.1 34.1 44.1 25.5 67.0 94.8 213.0 349.0 687.8 1220 1969 2518 2958 3675 4001 310.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 3.3 - 10.1 22.9 34.4 27.9 46.7 45.1 20.2 44.8 72.5 7.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 8.8 15.0 10.1 29.9 36.3 1.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - 5.1 5.1 9.2 6.4 14.6 7.5 5.0 - - 1.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 2.5 11.5 6.4 5.8 - - 14.9 24.2 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 5.1 - 4.3 - - - - 12.1 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 3.3 - 5.1 10.2 13.8 10.7 17.5 22.6 5.0 - - 3.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 2.9 - 3.1 6.4 13.4 11.5 38.0 61.1 133.0 244.9 333.0 469.8 655.0 739.6 1052 57.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 2.9 - 10.2 16.0 15.0 14.6 26.3 15.1 44.8 72.5 3.6
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 7.6 10.2 18.3 34.4 46.7 52.6 95.7 104.6 133.0 7.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 2.5 4.6 8.6 8.8 7.5 15.1 22.4 36.3 1.5
  Tjocktarm C18 - - - - - 3.1 6.4 10.0 5.7 7.6 10.2 34.4 49.4 84.7 116.5 201.5 171.8 314.3 15.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 3.3 - 10.1 17.8 22.9 51.6 58.4 97.7 131.0 141.9 157.1 11.2
  Anus C21 - - - - - - - - - 5.1 - 2.3 2.1 - - 5.0 7.5 - 0.6
  Lever C22 - - - 2.9 - - - - 2.9 - 2.5 - 27.9 26.3 41.3 75.6 97.1 108.8 5.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.5 - 11.5 8.6 8.8 18.8 20.2 67.2 48.4 2.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 5.1 7.6 22.9 40.8 73.0 86.4 85.7 74.7 120.9 9.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 6.4 11.7 22.6 10.1 7.5 60.4 1.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 3.3 - 30.4 28.0 80.2 135.4 254.1 338.3 362.8 463.2 302.2 33.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.3 4.3 2.9 3.8 10.1 - - 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 5.1 2.5 11.5 15.0 11.7 15.0 15.1 22.4 - 2.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 3.3 - 25.4 25.5 66.5 116.0 239.5 319.5 337.6 433.3 302.2 30.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - 3.2 - - 3.1 - 3.3 2.9 2.5 2.5 2.3 - - 3.8 - 7.5 - 1.4
Hudmelanom C43 - - - - 9.3 - - 3.3 17.2 15.2 5.1 20.6 43.0 61.3 82.7 55.4 179.3 96.7 11.1
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - 6.7 5.7 5.1 - 2.3 21.5 52.6 116.5 186.4 239.1 531.9 11.6
Mesoteliom C45 - - - - - 3.1 - - - - - - 6.4 14.6 18.8 15.1 7.5 36.3 1.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 6.2 - - - - 5.1 5.1 2.3 2.1 8.8 11.3 15.1 37.4 36.3 2.2
Bröst C50 - - - - - - - - - - - 4.6 - - 3.8 10.1 - - 0.4
Manliga könsorgan C60-63 - - - 2.9 6.2 15.7 15.9 13.4 8.6 58.3 137.5 291.2 468.4 765.3 981.0 992.6 1143 882.4 107.7
  Prostata C61 - - - - - - - - 5.7 43.1 129.9 288.9 468.4 753.6 966.0 987.6 1136 882.4 101.6
  Testikel C62 - - - 2.9 6.2 15.7 15.9 13.4 2.9 12.7 5.1 2.3 - 2.9 7.5 - - - 5.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 2.5 2.5 - - 8.8 7.5 5.0 7.5 - 0.8
Urinorgan C64-68 3.5 - - - - 3.1 - 6.7 2.9 7.6 35.7 43.6 103.1 172.3 172.9 337.6 381.0 423.1 25.4
  Njure C64 3.5 - - - - - - 3.3 2.9 5.1 15.3 20.6 40.8 67.2 56.4 110.9 67.2 108.8 9.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 3.1 - 3.3 - 2.5 20.4 22.9 62.3 105.2 116.5 226.7 313.8 314.3 15.9
Öga C69 - - - - - - - - 2.9 - - - 4.3 - - 10.1 - - 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.5 3.4 - 8.7 - 3.1 3.2 3.3 17.2 10.1 15.3 27.5 38.7 49.7 56.4 15.1 44.8 48.4 10.5
Sköldkörtel C73 - - - 2.9 3.1 - - 3.3 2.9 5.1 2.5 4.6 23.6 14.6 3.8 15.1 14.9 - 3.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 3.2 - - - - - - - - 2.3 - - - - 7.5 - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 2.5 2.5 13.8 15.0 43.8 33.8 55.4 89.6 157.1 5.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31.5 6.8 3.2 11.6 9.3 12.6 - 6.7 23.0 22.8 30.6 25.2 85.9 151.9 180.4 211.6 276.4 362.6 30.2
  Hodgkin lymfom C81 - - 3.2 2.9 6.2 6.3 - - 2.9 - - - 2.1 2.9 3.8 - - - 2.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.5 - - - 3.1 6.3 - 6.7 8.6 17.8 30.6 20.6 49.4 61.3 109.0 75.6 104.6 96.7 13.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.5 12.1 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 5.7 2.5 - - 8.6 46.7 18.8 30.2 52.3 48.4 3.4
  Leukemi C91-95 28.0 6.8 - 8.7 - - - - 5.7 2.5 - 4.6 19.3 35.1 37.6 50.4 44.8 108.8 9.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 4.3 2.9 7.5 35.3 52.3 84.6 1.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 2.1 2.9 3.8 20.2 14.9 12.1 0.6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 2.9 - 3.1 6.4 13.4 17.2 35.5 56.0 96.3 154.7 254.1 296.9 473.6 590.2 628.6 42.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.