Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 3.2 - - 9.4 12.8 3.3 17.2 40.6 91.7 194.9 446.9 706.9 932.2 1512 1912 2538 113.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 5.1 6.9 17.2 8.8 15.0 5.0 14.9 36.3 2.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 2.3 2.1 - 7.5 - - 12.1 0.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 2.3 2.1 2.9 - - 14.9 - 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - - - 12.1 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 5.1 2.3 10.7 5.8 7.5 5.0 - 12.1 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 3.2 - 5.7 15.2 28.0 75.7 171.9 230.8 330.8 488.8 508.0 773.6 37.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 2.9 - 2.5 6.9 10.7 20.4 22.6 25.2 22.4 36.3 2.6
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 2.5 5.1 9.2 34.4 35.1 41.3 85.7 89.6 108.8 5.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.3 4.3 5.8 7.5 15.1 29.9 24.2 1.0
  Tjocktarm C18 - - - - - - 3.2 - 2.9 2.5 2.5 4.6 25.8 35.1 60.1 120.9 74.7 229.7 6.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 7.6 16.0 27.9 29.2 41.3 45.3 52.3 84.6 5.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 2.3 19.3 23.4 33.8 70.5 82.2 96.7 3.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 5.1 - 9.2 6.4 5.8 15.0 30.2 52.3 24.2 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 5.1 10.2 25.2 36.5 64.3 90.2 85.7 89.6 108.8 8.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 6.4 11.7 18.8 10.1 14.9 60.4 1.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 10.1 22.9 55.0 107.4 219.1 263.1 312.4 448.2 278.0 26.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 2.1 2.9 3.8 5.0 - - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 2.5 2.3 6.4 8.8 - 5.0 22.4 - 0.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 10.1 20.4 52.7 96.7 207.4 259.3 302.3 418.3 278.0 25.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - - - - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - 3.3 2.9 - 2.5 - - - 7.5 - - - 0.7
Hudmelanom C43 - - - - - 3.1 - - - - 2.5 6.9 12.9 14.6 11.3 30.2 14.9 48.4 2.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 2.9 - - - 2.1 2.9 7.5 25.2 7.5 12.1 0.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 4.3 8.8 22.6 5.0 7.5 24.2 1.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - 2.5 - 2.1 2.9 11.3 5.0 7.5 24.2 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - 3.2 - - 5.1 - 4.6 25.8 78.9 75.2 257.0 485.6 676.9 14.0
  Prostata C61 - - - - - - - - - 5.1 - 4.6 25.8 75.9 75.2 257.0 478.1 676.9 13.6
  Testikel C62 - - - - - - 3.2 - - - - - - - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - 2.9 - - 7.5 - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 2.9 - 10.2 9.2 30.1 46.7 48.9 131.0 134.5 253.8 7.9
  Njure C64 - - - - - - - - 2.9 - 7.6 6.9 23.6 32.1 30.1 45.3 52.3 84.6 4.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 2.5 2.3 6.4 14.6 18.8 85.7 82.2 169.2 3.4
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - 15.1 - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 3.2 - - 6.3 3.2 - 2.9 2.5 5.1 13.8 23.6 14.6 37.6 25.2 29.9 36.3 4.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 2.5 - 2.1 2.9 3.8 5.0 7.5 - 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 2.3 - - - - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 2.5 2.5 11.5 10.7 32.1 22.6 55.4 59.8 133.0 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - 3.2 - - 5.1 7.6 9.2 34.4 43.8 75.2 151.2 186.8 241.8 9.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - 2.5 - - - - - - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 3.2 - - 2.5 5.1 6.9 10.7 20.4 33.8 35.3 52.3 84.6 3.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 10.1 7.5 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 6.4 14.6 15.0 30.2 52.3 60.4 1.9
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - 2.5 - 2.3 17.2 5.8 18.8 40.3 52.3 72.5 2.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.9 3.8 25.2 14.9 12.1 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 3.8 10.1 7.5 12.1 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.