Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 36.6 7.3 30.9 21.6 38.8 55.2 75.4 176.5 206.4 336.7 561.5 732.0 912.6 1204 1310 1592 1882 2102 257.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - 3.4 6.9 - 6.0 2.7 7.6 18.6 6.4 35.4 22.0 18.8 34.2 40.2 4.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 2.5 - - 5.4 3.1 3.8 12.8 8.9 0.5
  Tunga C02 - - - - - 3.4 - - - - - 7.0 - - 6.3 3.8 8.6 22.4 0.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 3.4 - 3.0 - 2.5 - 4.3 13.6 6.3 11.3 4.3 - 1.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 3.0 - - 2.3 2.1 2.7 3.1 - 8.6 4.5 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - 3.4 - - 2.7 2.5 9.3 - 13.6 3.1 - - 4.5 1.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - 6.9 3.1 - 6.9 10.3 20.8 20.9 21.4 80.9 88.3 119.1 215.2 242.5 390.4 500.4 567.9 38.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 4.6 6.4 13.6 9.4 15.0 17.1 22.4 1.4
  Magsäck C16 - - - - - - - 6.9 6.0 8.0 7.6 7.0 10.6 8.2 22.0 26.3 102.6 85.0 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - 3.4 3.5 - - 2.5 2.3 2.1 - 3.1 3.8 8.6 4.5 0.9
  Tjocktarm C18 - - 3.4 3.1 - 6.9 3.4 3.5 6.0 8.0 27.8 39.5 29.8 59.9 103.9 153.9 166.8 161.0 13.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 6.0 5.3 15.2 4.6 19.1 51.8 37.8 75.1 38.5 111.8 6.2
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 4.3 - - 3.8 - 4.5 0.2
  Lever C22 - - 3.4 - - - - - - - 7.6 - 8.5 5.4 6.3 15.0 29.9 49.2 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 7.0 6.4 13.6 3.1 26.3 29.9 22.4 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 3.4 6.9 3.0 - 17.7 23.2 29.8 62.7 56.7 71.3 98.4 89.4 8.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.5 - 2.1 - - - 8.6 17.9 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - - 5.1 37.2 55.3 89.9 116.5 93.8 94.1 98.4 10.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.3 - - 3.1 - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 5.1 34.9 55.3 89.9 113.4 93.8 89.8 93.9 10.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 - 0.0
Ben C40-41 - - 3.4 - - 3.4 - - - - 2.5 - 4.3 2.7 - - - - 1.0
Hudmelanom C43 - - - - - 3.4 - 20.8 17.9 24.1 37.9 13.9 29.8 65.4 37.8 63.8 77.0 35.8 11.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - 3.4 3.5 3.0 - - 7.0 19.1 19.1 47.2 120.1 171.1 268.3 6.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 3.0 2.7 2.5 - 2.1 - - - 4.3 - 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 2.3 2.1 - - - - 4.5 0.2
Bindvävnad C48-49 3.7 - - - - - - - - - 7.6 4.6 6.4 8.2 3.1 15.0 12.8 8.9 1.8
Bröst C50 - - - - 7.1 6.9 20.6 41.5 86.7 197.8 252.9 346.2 399.9 378.7 368.4 330.3 367.8 326.4 89.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 7.1 13.8 6.9 27.7 23.9 45.4 55.6 97.6 112.7 152.6 201.5 142.6 175.3 219.1 31.1
  Livmoderhals C53 - - - - 7.1 6.9 6.9 13.8 17.9 13.4 2.5 9.3 6.4 8.2 3.1 - 12.8 8.9 5.4
  Livmoderkropp C54 - - - - - 3.4 - 3.5 3.0 18.7 37.9 37.2 65.9 89.9 119.7 52.6 98.4 67.1 14.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.8 4.5 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 3.4 - 10.4 3.0 5.3 12.6 44.2 25.5 40.9 56.7 75.1 38.5 67.1 8.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 8.0 2.5 7.0 14.9 13.6 22.0 15.0 12.8 71.5 2.9
Urinorgan C64-68 7.3 - - - 3.5 - - 3.5 3.0 - 15.2 23.2 38.3 51.8 72.4 112.6 98.4 143.1 10.1
  Njure C64 7.3 - - - - - - 3.5 - - 12.6 16.3 17.0 38.1 40.9 78.8 51.3 40.2 6.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 3.5 - - - 3.0 - 2.5 7.0 21.3 13.6 31.5 33.8 47.0 102.9 3.8
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 - - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.7 3.6 10.3 - 3.5 10.3 3.4 31.1 12.0 8.0 32.9 25.6 31.9 40.9 34.6 67.6 29.9 35.8 13.0
Sköldkörtel C73 - - 3.4 3.1 - 6.9 10.3 20.8 15.0 13.4 17.7 20.9 23.4 8.2 15.7 11.3 17.1 8.9 8.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 3.5 3.0 2.7 10.1 7.0 10.6 30.0 40.9 45.0 85.5 116.3 4.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 22.0 3.6 6.9 15.4 17.6 - 13.7 3.5 12.0 18.7 32.9 39.5 48.9 106.2 103.9 180.2 213.8 228.1 23.7
  Hodgkin lymfom C81 - - 6.9 6.2 14.1 - 6.9 - - - - - - - - - 4.3 4.5 2.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.7 - - - - - 3.4 - 3.0 16.0 17.7 27.9 36.2 51.8 50.4 67.6 102.6 98.4 9.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 2.3 - 2.7 - 3.8 - 4.5 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 3.0 - 5.1 - 6.4 16.3 12.6 45.0 12.8 22.4 2.1
  Leukemi C91-95 18.3 3.6 - 9.2 3.5 - 3.4 3.5 3.0 2.7 10.1 9.3 6.4 30.0 31.5 48.8 34.2 58.1 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.7 - 7.5 29.9 31.3 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 3.0 - - - - 2.7 9.4 7.5 29.9 8.9 0.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 3.5 9.0 8.0 30.3 20.9 27.7 38.1 12.6 3.8 12.8 26.8 6.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 35.3 86.2 92.5 62.3 29.9 13.4 5.1 7.0 6.4 - - 3.8 - - 22.4
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 3.1 - 6.9 3.4 3.5 12.0 10.7 5.1 9.3 8.5 8.2 6.3 7.5 4.3 8.9 4.1
  Basaliom i hud - - - - - - - 24.2 38.9 58.8 78.4 120.8 134.0 228.8 242.5 334.1 449.1 532.2 41.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.