Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - 3.1 3.5 10.3 10.3 27.7 59.8 48.1 98.6 167.3 257.4 512.2 607.7 803.3 936.6 1395 79.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 3.5 - - - - 2.1 5.4 3.1 11.3 4.3 22.4 0.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - 3.8 4.3 17.9 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - 3.8 - - 0.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 3.5 - - - - - 5.4 3.1 3.8 - 4.5 0.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 3.4 3.4 13.8 12.0 2.7 22.8 37.2 72.3 160.7 176.3 221.5 312.2 523.2 22.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 6.4 13.6 6.3 15.0 21.4 26.8 1.2
  Magsäck C16 - - - - - - - 6.9 6.0 - 2.5 7.0 4.3 10.9 18.9 22.5 55.6 89.4 3.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - 3.5 - - - - - - 3.1 3.8 - 4.5 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - 3.4 - 6.0 2.7 5.1 2.3 12.8 32.7 53.5 60.1 81.3 134.2 5.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 2.5 7.0 12.8 24.5 9.4 30.0 17.1 76.0 2.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - 2.5 - 2.1 8.2 9.4 7.5 17.1 40.2 1.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 7.0 10.6 10.9 15.7 22.5 29.9 22.4 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 3.4 - 3.5 - - 7.6 13.9 23.4 57.2 59.8 60.1 81.3 107.3 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.5 - - 2.7 - - 8.6 17.9 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 3.0 - 2.5 23.2 48.9 68.1 97.6 97.6 72.7 89.4 9.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 - - 4.5 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 3.0 - - - - - - - - - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 2.5 23.2 48.9 68.1 94.5 97.6 68.4 80.5 8.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - 3.5 - - 2.5 2.3 2.1 2.7 3.1 7.5 4.3 8.9 0.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.4 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - 3.0 2.7 2.5 - 2.1 - - - 4.3 - 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 2.3 - 2.7 - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - 4.6 - - 6.3 3.8 8.6 - 0.4
Bröst C50 - - - - - 3.4 6.9 3.5 20.9 26.7 30.3 53.4 44.7 114.4 91.3 123.9 136.9 169.9 17.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - 3.5 3.0 2.7 15.2 27.9 27.7 62.7 72.4 101.3 124.0 169.9 9.3
  Livmoderhals C53 - - - - - - - 3.5 3.0 2.7 5.1 2.3 2.1 13.6 3.1 - 12.8 13.4 1.6
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - 2.5 4.6 4.3 10.9 18.9 22.5 25.7 26.8 1.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.6 4.5 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - - - - 5.1 20.9 17.0 35.4 31.5 71.3 59.9 67.1 4.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 2.5 - 4.3 2.7 18.9 7.5 17.1 58.1 1.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 5.3 2.5 - 19.1 8.2 25.2 52.6 64.2 93.9 3.3
  Njure C64 - - - - - - - - - 5.3 2.5 - 12.8 8.2 12.6 48.8 42.8 22.4 2.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - 6.4 - 12.6 3.8 21.4 71.5 1.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 6.3 - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 3.4 - - 12.0 2.7 5.1 4.6 14.9 19.1 9.4 26.3 21.4 26.8 3.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 3.1 3.8 8.6 - 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 3.0 2.7 7.6 7.0 6.4 21.8 31.5 45.0 68.4 107.3 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 3.1 3.5 - - - 3.0 2.7 7.6 4.6 12.8 46.3 81.9 108.9 106.9 169.9 7.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 - - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 3.0 2.7 2.5 - 4.3 21.8 25.2 45.0 42.8 85.0 2.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.9 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 5.1 - 4.3 13.6 18.9 33.8 17.1 22.4 1.7
  Leukemi C91-95 - - - 3.1 3.5 - - - - - - 4.6 4.3 8.2 28.3 22.5 29.9 44.7 2.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 7.5 12.8 8.9 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 2.7 3.1 - 4.3 - 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 2.3 4.3 - - - - - 0.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 3.8 - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.