Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 791 91.8 1.5 3.0 1.1 2.6
Mun och svalg C00-14 17 100.0 - - - -
  Läpp C00 3 100.0 - - - -
  Tunga C02 4 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 6 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 156 89.6 1.3 4.4 1.4 3.3
  Matstrupe C15 9 95.7 - - 4.3 -
  Magsäck C16 21 95.2 1.0 1.9 - 1.9
  Tunntarm C17 4 90.5 - - - 9.5
  Tjocktarm C18 40 97.0 - 0.5 0.5 2.0
  Ändtarm C19-20 30 98.0 - 1.3 - 0.7
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 15 86.3 1.4 9.6 1.4 1.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 80.0 2.9 8.6 2.9 5.7
  Bukspottkörtel C25 24 68.9 4.2 16.0 4.2 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 4 57.1 9.5 - 4.8 28.6
Andningsorgan C30-39 92 76.6 6.8 9.0 2.8 4.8
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 6 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 84 74.8 7.4 9.7 3.1 5.0
  Mediastinum C38 - - - - - -
Ben C40-41 2 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 27 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 36 98.9 - 1.1 - -
Mesoteliom C45 4 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 5 96.0 - - - 4.0
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 278 99.3 - 0.1 0.4 0.1
  Prostata C61 270 99.3 - 0.1 0.4 0.1
  Testikel C62 6 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 69 95.1 0.3 2.9 0.6 1.2
  Njure C64 23 88.0 - 6.8 1.7 3.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 46 98.7 0.4 0.9 - -
Öga C69 1 60.0 - 40.0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 20 81.8 - 11.1 3.0 4.0
Sköldkörtel C73 6 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 64.0 8.0 13.3 5.3 9.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 63 80.6 4.1 2.5 1.6 11.1
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 29 99.3 - - - 0.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 62.2 4.4 15.6 6.7 11.1
  Leukemi C91-95 15 78.4 8.1 1.4 - 12.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 15.4 19.2 - 7.7 57.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 50.0 - - - 50.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 111 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.