Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 696 91.8 1.6 2.6 1.2 2.8
Mun och svalg C00-14 12 96.8 1.6 1.6 - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 87.5 12.5 - - -
  Svalg C01,C09-14 3 92.9 - 7.1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 132 90.0 0.8 4.2 2.4 2.6
  Matstrupe C15 5 96.2 - - 3.8 -
  Magsäck C16 16 98.7 - 1.3 - -
  Tunntarm C17 2 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 45 95.5 - 1.8 0.4 2.2
  Ändtarm C19-20 21 98.1 - 0.9 0.9 -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 7 88.2 - 8.8 2.9 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 74.2 6.5 6.5 6.5 6.5
  Bukspottkörtel C25 28 73.2 2.2 12.3 7.2 5.1
  Andra matsmältningsorgan C26 2 62.5 - - - 37.5
Andningsorgan C30-39 37 74.3 7.7 10.4 4.4 3.3
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 36 74.9 7.8 10.1 4.5 2.8
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 27 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 34 99.4 - - - 0.6
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 1 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 4 100.0 - - - -
Bröst C50 213 99.2 0.2 - 0.2 0.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 81 92.6 0.7 3.2 2.0 1.5
  Livmoderhals C53 8 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 39 98.5 - 1.0 - 0.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 50.0 - 25.0 25.0 -
  Äggstock C56 24 85.8 1.7 7.5 2.5 2.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 83.7 2.0 2.0 8.2 4.1
Urinorgan C64-68 33 89.2 1.2 6.0 1.2 2.4
  Njure C64 18 87.0 - 9.8 - 3.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 15 91.9 2.7 1.4 2.7 1.4
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 90.3 - 4.0 0.8 4.8
Sköldkörtel C73 13 97.0 1.5 1.5 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 57.7 11.3 13.4 4.1 13.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 62 81.2 5.5 - 0.6 12.6
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 29 97.2 2.1 - - 0.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 75.0 - - - 25.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 63.9 8.3 - 5.6 22.2
  Leukemi C91-95 16 80.0 7.5 - - 12.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 11.8 29.4 - - 58.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 43.8 - - - 56.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 21 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 132 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.