Prostata 297 34.6 107.8
Lunga, luftstrupe 91 10.6 33.3
Urinblåsa och urinvägar3 53 6.2 18.3
Ändtarm 38 4.4 13.1
Tjocktarm 38 4.4 12.7
Hud, ej-melanom2 34 4.0 11.0
Non-Hodgkin lymfom 34 4.0 13.0
Njure 28 3.3 9.8
Hudmelanom 26 3.0 9.5
Bukspottkörtel 21 2.4 8.0
Alla cancerformer2 858 100.0 324.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.