Lunga, luftstrupe 85 25.7 28.6
Prostata 42 12.7 11.3
Tjocktarm 25 7.6 7.8
Bukspottkörtel 23 6.9 8.0
Magsäck 19 5.7 5.7
Njure 14 4.2 5.9
Ändtarm 10 3.0 3.7
Lever 10 3.0 2.6
Matstrupe 10 3.0 4.0
Urinblåsa och urinvägar3 9 2.7 2.7
Alla cancerformer2 331 100.0 111.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.