Bröst 199 28.5 79.7
Tjocktarm 54 7.7 17.5
Lunga, luftstrupe 43 6.2 12.4
Livmoderkropp 43 6.2 15.6
Bukspottkörtel 30 4.3 10.0
Hud, ej-melanom2 30 4.3 7.1
Hudmelanom 28 4.0 11.1
Njure 23 3.3 8.1
Hjärna, centrala nervsystemet 21 3.0 9.1
Leukemi 20 2.9 6.8
Alla cancerformer2 698 100.0 247.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.