Bröst 43 15.1 14.7
Lunga, luftstrupe 35 12.3 10.7
Tjocktarm 24 8.5 6.5
Bukspottkörtel 19 6.7 5.2
Ändtarm 15 5.3 3.1
Äggstock 15 5.3 3.8
Leukemi 12 4.2 2.6
Njure 10 3.5 2.3
Hjärna, centrala nervsystemet 8 2.8 4.0
Magsäck 7 2.5 1.5
Alla cancerformer2 284 100.0 76.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.