Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 791 32.0 3.5 4.0 23.7 5.3 5.1 26.4
Mun och svalg C00-14 17 33.7 2.3 27.9 14.0 4.7 4.7 12.8
  Läpp C00 3 68.8 - 12.5 - - - 18.8
  Tunga C02 4 42.1 - 26.3 5.3 - 5.3 21.1
  Annan muncancer C03-06 3 40.0 - 13.3 13.3 6.7 6.7 20.0
  Spottkörtel C07-08 1 20.0 20.0 20.0 20.0 - - 20.0
  Svalg C01,C09-14 6 9.7 3.2 45.2 25.8 9.7 6.5 -
Matsmältningsorgan C15-26 156 12.5 7.1 9.3 29.9 9.1 9.5 22.6
  Matstrupe C15 9 13.0 2.2 15.2 39.1 8.7 4.3 17.4
  Magsäck C16 21 14.3 3.8 11.4 31.4 5.7 10.5 22.9
  Tunntarm C17 4 14.3 4.8 14.3 19.0 4.8 19.0 23.8
  Tjocktarm C18 40 14.4 12.9 10.4 29.2 10.4 8.4 14.4
  Ändtarm C19-20 30 15.3 15.3 12.0 24.0 8.7 5.3 19.3
  Anus C21 1 33.3 - 16.7 16.7 - - 33.3
  Lever C22 15 15.1 - - 20.5 2.7 13.7 47.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 2.9 - 11.4 34.3 2.9 20.0 28.6
  Bukspottkörtel C25 24 5.9 - 5.0 41.2 14.3 10.1 23.5
  Andra matsmältningsorgan C26 4 - - - 28.6 28.6 14.3 28.6
Andningsorgan C30-39 92 8.1 1.7 3.3 44.1 9.0 9.8 24.0
  Näsa, bihåla C30-31 1 14.3 42.9 - 42.9 - - -
  Struphuvud C32 6 41.4 13.8 - 24.1 - 6.9 13.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 84 5.7 0.2 3.6 45.6 9.7 10.2 24.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - -
Ben C40-41 2 22.2 - - 33.3 11.1 - 33.3
Hudmelanom C43 27 30.1 1.5 5.3 9.8 0.8 8.3 44.4
Hud, ej-melanom C44 36 46.9 0.6 - 1.1 - 1.7 49.7
Mesoteliom C45 4 14.3 4.8 4.8 28.6 9.5 4.8 33.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 5 24.0 - - 4.0 8.0 4.0 60.0
Bröst C50 1 - - 60.0 20.0 - 20.0 -
Manliga könsorgan C60-63 278 47.1 4.5 1.4 15.5 1.7 1.7 28.2
  Prostata C61 270 47.0 4.7 1.0 15.5 1.6 1.7 28.5
  Testikel C62 6 55.2 - 17.2 13.8 3.4 - 10.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 44.4 - - 22.2 - - 33.3
Urinorgan C64-68 69 50.4 2.0 2.6 9.2 2.0 2.0 31.7
  Njure C64 23 37.6 3.4 0.9 18.8 5.1 2.6 31.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 46 57.0 1.3 3.5 4.3 0.4 1.7 31.7
Öga C69 1 60.0 - - 20.0 20.0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 20 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 6 35.5 - 19.4 9.7 - 3.2 32.3
Andra endokrina körtlar C74-75 1 33.3 - - - 33.3 - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 - - 1.3 40.0 26.7 21.3 10.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 63 8.3 - 0.6 58.0 11.8 4.5 16.9
  Hodgkin lymfom C81 2 20.0 - - 40.0 10.0 - 30.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 29 15.6 - 1.4 32.7 8.8 8.8 32.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 2.2 - - 80.0 13.3 2.2 2.2
  Leukemi C91-95 15 - - - 85.1 13.5 - 1.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 - - - 80.8 19.2 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 80.0 20.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 111 99.8 - - - - 0.2 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.