Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 696 31.5 1.6 12.7 19.5 5.7 6.9 22.2
Mun och svalg C00-14 12 29.0 - 11.3 27.4 1.6 1.6 29.0
  Läpp C00 2 50.0 - - - - - 50.0
  Tunga C02 3 28.6 - - 35.7 - - 35.7
  Annan muncancer C03-06 3 12.5 - 18.8 31.3 6.3 6.3 25.0
  Spottkörtel C07-08 2 50.0 - - 25.0 - - 25.0
  Svalg C01,C09-14 3 21.4 - 28.6 35.7 - - 14.3
Matsmältningsorgan C15-26 132 13.1 6.7 9.9 27.8 10.9 9.9 21.9
  Matstrupe C15 5 26.9 - 7.7 19.2 15.4 7.7 23.1
  Magsäck C16 16 15.4 2.6 10.3 43.6 3.8 6.4 17.9
  Tunntarm C17 2 10.0 - 30.0 30.0 10.0 20.0 -
  Tjocktarm C18 45 13.4 13.4 12.1 20.1 12.5 8.0 20.5
  Ändtarm C19-20 21 21.7 11.3 16.0 19.8 8.5 10.4 12.3
  Anus C21 1 25.0 - 25.0 25.0 - - 25.0
  Lever C22 7 5.9 - - 14.7 5.9 8.8 64.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 12.9 - - 35.5 6.5 16.1 29.0
  Bukspottkörtel C25 28 4.3 - 5.1 39.1 15.9 13.8 21.7
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 50.0 12.5 - 37.5
Andningsorgan C30-39 37 9.8 - 5.5 35.0 12.6 9.3 27.9
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - 50.0 50.0 - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 36 10.1 - 5.0 35.2 12.8 9.5 27.4
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 16.7 - - - - - 83.3
Hudmelanom C43 27 30.1 0.7 2.2 5.1 - 8.1 53.7
Hud, ej-melanom C44 34 37.3 - - 0.6 - 0.6 61.5
Mesoteliom C45 1 - - - 40.0 20.0 20.0 20.0
Autonoma nervsystemet C47 1 33.3 - - - - - 66.7
Bindvävnad C48-49 4 18.2 - - 27.3 - 9.1 45.5
Bröst C50 213 47.2 0.3 32.4 5.4 1.1 5.3 8.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 81 29.6 0.7 1.0 22.9 4.4 11.8 29.6
  Livmoderhals C53 8 18.4 - 2.6 21.1 2.6 18.4 36.8
  Livmoderkropp C54 39 45.1 0.5 0.5 11.8 1.0 5.6 35.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - - 25.0 - 75.0
  Äggstock C56 24 9.2 1.7 0.8 42.5 10.8 19.2 15.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 28.6 - 2.0 22.4 2.0 14.3 30.6
Urinorgan C64-68 33 45.8 2.4 1.2 13.3 4.8 4.2 28.3
  Njure C64 18 40.2 2.2 1.1 18.5 6.5 6.5 25.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 15 52.7 2.7 1.4 6.8 2.7 1.4 32.4
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 25 98.4 - - - - - 1.6
Sköldkörtel C73 13 38.8 - 4.5 3.0 4.5 7.5 41.8
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 1.0 - - 35.1 27.8 21.6 14.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 62 4.5 - 1.0 61.5 10.7 1.9 20.4
  Hodgkin lymfom C81 2 - - 16.7 58.3 8.3 - 16.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 29 9.7 - 0.7 41.0 3.5 4.2 41.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 50.0 25.0 - 25.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 - - - 91.7 5.6 - 2.8
  Leukemi C91-95 16 - - - 80.0 20.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 70.6 29.4 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 - - - 81.3 18.8 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 21 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 93.9 - - 3.0 - - 3.0
  Basaliom i hud 132 99.7 0.2 - - 0.2 - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.