Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 674 2408 3848 5357
Mun och svalg C00-14 17 58 90 149
  Läpp C00 2 12 20 48
  Tunga C02 5 13 19 28
  Annan muncancer C03-06 4 10 18 24
  Spottkörtel C07-08 - 4 7 16
  Svalg C01,C09-14 6 19 26 33
Matsmältningsorgan C15-26 99 288 465 674
  Matstrupe C15 8 11 17 19
  Magsäck C16 11 30 48 86
  Tunntarm C17 1 6 11 19
  Tjocktarm C18 30 119 206 297
  Ändtarm C19-20 31 91 147 205
  Anus C21 4 6 7 8
  Lever C22 5 12 12 14
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 7 7 12
  Bukspottkörtel C25 5 6 9 12
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 1 2
Andningsorgan C30-39 48 98 135 181
  Näsa, bihåla C30-31 - 3 9 14
  Struphuvud C32 8 20 32 44
  Lunga, luftstrupe C33-34 40 75 94 122
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 2 5 7 22
Hudmelanom C43 26 106 171 270
Hud, ej-melanom C44 33 139 218 290
Mesoteliom C45 4 7 7 7
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 3 17 25 40
Bröst C50 1 3 8 10
Manliga könsorgan C60-63 299 1193 1937 2391
  Prostata C61 288 1158 1878 2262
  Testikel C62 10 28 49 112
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 7 10 17
Urinorgan C64-68 63 218 349 548
  Njure C64 16 59 103 179
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 47 159 246 369
Öga C69 - 2 5 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 56 92 197
Sköldkörtel C73 3 19 36 66
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 3 12
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 14 17 25
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 55 183 283 457
  Hodgkin lymfom C81 3 10 18 76
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 33 105 168 246
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 17 19 21
  Leukemi C91-95 13 46 72 106
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 2 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 79 492 820 1478
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.