Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 551 2300 3760 6647
Mun och svalg C00-14 14 47 71 106
  Läpp C00 3 10 17 25
  Tunga C02 3 7 15 24
  Annan muncancer C03-06 5 13 15 21
  Spottkörtel C07-08 1 6 9 19
  Svalg C01,C09-14 2 11 15 17
Matsmältningsorgan C15-26 94 282 441 723
  Matstrupe C15 2 4 6 8
  Magsäck C16 9 26 41 67
  Tunntarm C17 1 8 11 17
  Tjocktarm C18 46 138 219 376
  Ändtarm C19-20 16 66 120 196
  Anus C21 1 3 4 9
  Lever C22 6 10 11 13
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 3 5 8
  Bukspottkörtel C25 13 24 24 29
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 18 39 50 73
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 2 4
  Struphuvud C32 - - 2 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 17 38 46 63
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 2 6 7 19
Hudmelanom C43 28 128 193 336
Hud, ej-melanom C44 27 128 207 307
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 3
Bindvävnad C48-49 3 15 27 51
Bröst C50 192 949 1603 2807
Kvinnliga könsorgan C51-58 74 272 478 923
  Livmoderhals C53 8 23 49 108
  Livmoderkropp C54 40 158 300 570
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 3
  Äggstock C56 14 63 90 183
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 11 27 38 59
Urinorgan C64-68 24 105 157 262
  Njure C64 17 58 87 148
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 7 47 70 114
Öga C69 - - 5 18
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 82 140 305
Sköldkörtel C73 11 60 101 254
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 4 10
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 20 24 38
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 35 165 251 412
  Hodgkin lymfom C81 1 11 18 64
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 17 88 136 214
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 3 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 14 20 24
  Leukemi C91-95 9 45 68 98
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 4 6 9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 66 118 216
  Förstadier till cancer i livmoderhals 12 103 243 881
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 30 58 152
  Basaliom i hud 100 597 1044 1959
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.