Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 262 921 1443 2056
Mun och svalg C00-14 9 25 37 58
  Läpp C00 1 4 6 14
  Tunga C02 3 6 8 12
  Annan muncancer C03-06 2 4 7 10
  Spottkörtel C07-08 - 2 3 7
  Svalg C01,C09-14 4 9 13 15
Matsmältningsorgan C15-26 36 106 169 238
  Matstrupe C15 3 4 7 8
  Magsäck C16 4 11 17 28
  Tunntarm C17 0 2 4 8
  Tjocktarm C18 10 43 75 107
  Ändtarm C19-20 11 32 51 67
  Anus C21 2 3 3 3
  Lever C22 2 5 5 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 2 2 4
  Bukspottkörtel C25 2 2 3 5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 0 1
Andningsorgan C30-39 20 37 50 65
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 3 6
  Struphuvud C32 3 8 12 15
  Lunga, luftstrupe C33-34 17 28 35 43
  Mediastinum C38 - - - 0
Ben C40-41 1 4 6 16
Hudmelanom C43 9 41 69 107
Hud, ej-melanom C44 11 42 66 89
Mesoteliom C45 1 3 3 3
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 2 8 12 20
Bröst C50 0 1 4 4
Manliga könsorgan C60-63 113 431 673 824
  Prostata C61 103 404 628 735
  Testikel C62 8 24 41 82
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 5 7
Urinorgan C64-68 22 76 122 199
  Njure C64 6 24 41 77
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 16 52 81 122
Öga C69 - 1 2 8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 32 55 115
Sköldkörtel C73 1 11 20 34
Andra endokrina körtlar C74-75 0 2 3 12
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 5 6 8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 29 97 146 252
  Hodgkin lymfom C81 4 10 15 53
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 43 71 107
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 8 9
  Leukemi C91-95 10 36 49 79
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 2 3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 29 172 280 486
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.