Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 210 898 1429 2342
Mun och svalg C00-14 6 18 26 36
  Läpp C00 1 2 3 5
  Tunga C02 1 3 5 9
  Annan muncancer C03-06 3 6 6 8
  Spottkörtel C07-08 0 2 4 6
  Svalg C01,C09-14 1 5 7 8
Matsmältningsorgan C15-26 33 93 138 211
  Matstrupe C15 1 1 2 2
  Magsäck C16 3 7 11 18
  Tunntarm C17 0 3 5 8
  Tjocktarm C18 16 45 66 107
  Ändtarm C19-20 6 20 35 53
  Anus C21 0 1 1 3
  Lever C22 2 5 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 1 2
  Bukspottkörtel C25 5 11 11 13
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 5 13 16 23
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 2
  Struphuvud C32 - - 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 12 15 20
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 5 5 15
Hudmelanom C43 11 50 74 122
Hud, ej-melanom C44 6 24 38 65
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 0 3
Bindvävnad C48-49 1 7 12 22
Bröst C50 76 379 614 963
Kvinnliga könsorgan C51-58 29 108 181 300
  Livmoderhals C53 6 20 38 60
  Livmoderkropp C54 15 55 97 156
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 0
  Äggstock C56 5 25 34 68
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 9 11 16
Urinorgan C64-68 8 34 52 80
  Njure C64 6 22 34 50
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2 12 18 30
Öga C69 - - 2 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 48 81 147
Sköldkörtel C73 6 35 55 119
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 3 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 6 7 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16 79 126 214
  Hodgkin lymfom C81 1 14 22 52
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 32 48 78
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 5 7 8
  Leukemi C91-95 5 27 47 72
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 28 46 79
  Förstadier till cancer i livmoderhals 13 105 234 624
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 18 33 69
  Basaliom i hud 34 174 288 497
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.