Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 158 157 178 179 174 189 189 194 207 208 220
Mun och svalg C00-14 2 2 2 2 3 4 3 1 3 3 7
  Läpp C00 0 0 0 - 0 0 - - - 1 -
  Tunga C02 0 0 0 0 0 0 1 - 1 1 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2
  Spottkörtel C07-08 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - 2
Matsmältningsorgan C15-26 51 50 54 54 50 49 49 57 66 76 59
  Matstrupe C15 3 3 4 5 4 3 5 4 8 8 6
  Magsäck C16 28 25 22 20 15 11 9 9 9 13 10
  Tunntarm C17 - 0 - 0 1 0 0 1 1 3 2
  Tjocktarm C18 5 5 7 8 6 11 10 10 11 10 15
  Ändtarm C19-20 5 4 7 6 10 8 7 9 11 10 3
  Anus C21 - - - - 0 0 - - 0 1 1
  Lever C22 1 1 2 4 3 4 2 6 7 11 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 1 2 2 2 4 3 4 7 2
  Bukspottkörtel C25 6 8 11 8 9 10 12 15 14 12 13
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2
Andningsorgan C30-39 59 54 66 65 52 52 50 58 54 47 56
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 0 0 - - 1 0 0 1 1
  Struphuvud C32 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 55 52 63 63 49 50 47 56 52 44 54
  Mediastinum C38 1 0 1 - 1 1 1 0 1 - 1
Ben C40-41 1 1 1 0 1 0 0 - 0 - -
Hudmelanom C43 2 2 1 2 2 3 1 2 5 4 6
Hud, ej-melanom C44 - 0 0 1 0 0 0 1 1 - 3
Mesoteliom C45 0 0 0 - 1 1 1 1 1 2 1
Autonoma nervsystemet C47 0 - 0 - 0 0 - - 0 - -
Bindvävnad C48-49 0 2 2 2 2 2 1 1 1 - 3
Bröst C50 0 - - 1 - - 0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 10 15 18 22 23 30 32 28 29 27 28
  Prostata C61 9 14 17 22 23 30 31 28 29 27 28
  Testikel C62 1 1 1 0 0 - 1 - 0 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - 0 0 - 0 0 - 0 - -
Urinorgan C64-68 8 7 12 9 11 12 16 13 15 10 22
  Njure C64 4 3 6 5 7 6 8 6 7 6 9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 4 6 4 4 6 8 8 9 4 13
Öga C69 0 0 0 0 - - 1 1 1 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 6 3 3 5 7 6 6 5 8 3
Sköldkörtel C73 0 1 1 0 1 0 1 1 0 3 1
Andra endokrina körtlar C74-75 1 - - - 0 1 0 - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 6 4 4 7 11 7 9 5 10 6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 11 13 13 15 16 20 16 19 18 24
  Hodgkin lymfom C81 2 1 1 1 - - 0 0 0 1 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 3 3 4 5 7 7 5 6 9 8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - 0 - - 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 2 2 4 3 6 5 4 1 6
  Leukemi C91-95 5 6 6 6 5 5 6 5 7 4 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 1 0 3 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 1 0 1 1 0 0 0 - 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 0 0 - - 0 0 - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.