Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 186 204 254 303 333 393 403 437 474 492 562
Mun och svalg C00-14 2 4 3 6 4 7 7 7 6 5 9
  Läpp C00 0 1 0 2 1 2 2 0 1 - 2
  Tunga C02 0 1 1 1 0 2 1 2 1 - -
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 2 0 2 2 2 2 3 3
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 1 1 1 1 1 - 1 4
  Svalg C01,C09-14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 58 58 77 85 82 91 79 87 93 114 101
  Matstrupe C15 5 4 7 6 5 5 3 3 4 3 4
  Magsäck C16 23 17 20 22 17 15 13 11 11 12 14
  Tunntarm C17 1 2 1 1 1 1 1 1 2 - 2
  Tjocktarm C18 11 11 13 19 19 28 23 29 26 43 37
  Ändtarm C19-20 7 9 13 12 14 15 12 13 18 15 11
  Anus C21 - - 0 0 0 1 0 1 1 - 1
  Lever C22 1 1 3 4 4 4 4 3 5 8 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 8 8 8 8 6 8 8 14 8
  Bukspottkörtel C25 6 9 10 10 13 14 15 18 18 16 17
  Andra matsmältningsorgan C26 3 1 3 3 1 1 1 1 2 3 2
Andningsorgan C30-39 5 8 10 13 15 14 16 21 23 26 37
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 0 1 - 0 1 0 0 1 -
  Struphuvud C32 - 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 7 9 12 13 13 15 19 22 23 37
  Mediastinum C38 - - 1 - 1 - - 0 0 - -
Ben C40-41 0 0 1 1 1 0 1 1 0 - 2
Hudmelanom C43 2 5 5 9 10 10 15 11 16 17 27
Hud, ej-melanom C44 3 3 4 10 10 16 17 15 23 28 36
Mesoteliom C45 0 - 0 - 0 - - 0 1 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 - 0 0 - 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 -
Bröst C50 35 45 56 70 88 102 115 137 146 133 176
Kvinnliga könsorgan C51-58 41 37 41 38 41 48 50 51 58 49 60
  Livmoderhals C53 12 10 7 6 4 3 5 4 4 6 4
  Livmoderkropp C54 15 13 19 17 18 23 27 24 33 19 30
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 0 0 0 - 0 0 - -
  Äggstock C56 10 10 11 12 15 18 14 19 13 18 15
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 3 3 3 4 4 4 4 7 6 11
Urinorgan C64-68 6 7 12 14 14 21 20 18 19 28 14
  Njure C64 5 4 7 8 7 13 13 10 13 19 5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 3 5 5 7 8 7 8 6 9 9
Öga C69 0 1 2 1 1 1 0 1 0 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 6 7 13 12 15 15 21 21 14 19
Sköldkörtel C73 3 5 4 7 6 12 11 11 11 7 13
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 0 0 - 1 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 7 6 9 15 14 17 12 14 18 21
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 16 22 26 31 37 36 39 39 51 46
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 3 2 2 2 3 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 4 7 8 13 15 16 17 19 18 20
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 0 0 1 0 - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 5 4 5 6 6 5 3 11 9
  Leukemi C91-95 7 6 7 9 7 9 8 11 9 12 14
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 2 2 2 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 2 3 4 3 2 2 7 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - 0 1 3 4 8 7 12 8 14
  Förstadier till cancer i livmoderhals 10 10 6 12 12 14 31 23 52 44 54
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 2 1 2 2 1 2 3 4 6 3
  Basaliom i hud 20 33 49 65 68 93 96 113 153 172 179
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.