Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 127 125 143 170 180 178 186 175 199 191 210
Mun och svalg C00-14 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 4
  Läpp C00 - - - 0 - 0 - 0 - - -
  Tunga C02 0 0 1 0 0 0 1 1 1 - -
  Annan muncancer C03-06 1 0 0 1 1 1 1 0 2 - 2
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 0 0 - 1 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 - 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2
Matsmältningsorgan C15-26 51 51 61 69 64 59 59 55 64 70 68
  Matstrupe C15 4 4 6 6 3 5 3 2 4 1 5
  Magsäck C16 21 16 17 17 15 10 11 9 8 10 13
  Tunntarm C17 0 1 0 1 1 - 1 0 1 2 -
  Tjocktarm C18 8 9 9 12 11 13 13 12 12 15 15
  Ändtarm C19-20 5 6 6 10 7 9 7 6 6 8 5
  Anus C21 - - - 0 0 0 0 0 1 1 -
  Lever C22 1 1 3 3 4 3 3 2 5 3 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 8 7 8 6 6 6 7 14 4
  Bukspottkörtel C25 6 8 10 11 13 13 14 16 18 13 18
  Andra matsmältningsorgan C26 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1
Andningsorgan C30-39 6 5 8 12 12 12 12 16 22 14 32
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 1 0 0 - 0 - - -
  Struphuvud C32 0 - - - 0 - 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 5 8 10 11 12 12 16 21 13 32
  Mediastinum C38 - - 0 0 1 - - - 0 - -
Ben C40-41 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
Hudmelanom C43 2 2 1 1 3 2 3 3 3 4 3
Hud, ej-melanom C44 1 1 0 1 1 0 1 1 1 - 1
Mesoteliom C45 0 - 0 - 0 - - 0 1 - -
Autonoma nervsystemet C47 - - 0 0 - 0 0 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 -
Bröst C50 15 19 21 27 28 29 33 27 30 31 30
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 17 19 17 22 21 17 20 24 22 27
  Livmoderhals C53 7 4 2 5 3 1 2 2 2 - 1
  Livmoderkropp C54 4 5 5 3 6 5 5 5 8 9 6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 - 0 0 - 0 - - -
  Äggstock C56 8 6 9 7 10 12 7 11 12 12 12
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 8
Urinorgan C64-68 4 5 6 7 7 8 8 7 9 12 9
  Njure C64 3 3 3 5 4 5 6 3 6 6 8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 1 3 1 4 3 2 4 3 6 1
Öga C69 - 0 0 1 1 0 1 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 3 6 6 5 7 7 7 7 6
Sköldkörtel C73 1 2 1 2 1 2 2 1 2 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 0 - 0 0 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 6 5 8 14 13 15 12 13 16 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11 12 13 15 16 22 22 22 19 12 18
  Hodgkin lymfom C81 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 4 5 6 9 8 8 6 5 9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - 1 0 - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3
  Leukemi C91-95 6 5 6 6 4 5 6 5 6 3 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 1 1 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 1 0 0 1 1 2 1 - 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 0 - 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - 0 - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0 - - - 0 - - 0 - -
  Basaliom i hud - - - 0 0 - 0 - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.