Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 190.5 175.0 181.6 165.9 152.9 148.8 132.5 119.9 110.5 101.6 106.3
Mun och svalg C00-14 2.4 2.2 2.1 2.3 2.6 3.1 2.1 1.0 2.1 1.3 3.5
  Läpp C00 0.2 0.4 0.4 - 0.3 0.3 - - - 0.4 -
  Tunga C02 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.6 - 0.6 0.4 0.5
  Annan muncancer C03-06 0.5 0.2 0.4 0.7 0.9 0.9 0.4 0.3 0.7 0.6 1.2
  Spottkörtel C07-08 - 0.4 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 - 0.1 - 0.6
  Svalg C01,C09-14 1.2 1.0 0.9 1.1 0.7 1.3 1.0 0.7 0.7 - 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 62.0 56.1 55.7 48.6 43.6 37.7 34.4 35.8 37.4 36.7 30.8
  Matstrupe C15 4.1 3.8 3.9 4.2 2.9 2.0 3.8 2.7 4.4 4.0 3.5
  Magsäck C16 33.4 28.4 21.6 18.0 13.3 8.3 6.4 5.3 5.2 6.4 4.9
  Tunntarm C17 - 0.4 - 0.3 0.5 0.3 0.1 0.6 0.6 1.0 1.5
  Tjocktarm C18 6.4 5.9 7.3 7.0 4.9 8.5 6.7 5.7 6.3 5.0 7.1
  Ändtarm C19-20 5.7 3.7 8.2 5.3 8.8 5.6 5.0 5.8 6.1 4.8 1.2
  Anus C21 - - - - 0.4 0.1 - - 0.3 0.4 0.6
  Lever C22 1.6 0.9 1.9 3.0 3.2 3.2 1.4 3.7 3.9 4.9 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.9 1.9 1.2 1.4 1.5 1.1 2.7 1.7 2.1 3.4 1.1
  Bukspottkörtel C25 7.2 8.5 10.8 7.7 7.5 8.1 8.1 9.9 7.5 5.9 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 2.6 2.5 0.8 1.8 0.7 0.4 0.2 0.4 0.9 1.0 0.9
Andningsorgan C30-39 67.8 58.2 64.7 60.5 46.3 41.8 35.1 35.4 29.0 24.4 24.6
  Näsa, bihåla C30-31 0.8 0.7 0.4 0.2 - - 0.5 0.1 0.2 0.6 0.6
  Struphuvud C32 3.0 1.1 1.4 1.9 1.3 1.0 1.2 0.8 0.9 1.2 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 63.2 56.2 62.4 58.4 44.3 40.1 32.9 34.3 27.6 22.7 23.7
  Mediastinum C38 0.9 0.2 0.6 - 0.5 0.4 0.5 0.1 0.3 - 0.3
Ben C40-41 1.0 0.9 1.0 0.3 1.0 0.4 0.3 - 0.2 - -
Hudmelanom C43 2.3 1.7 0.8 2.3 2.2 2.7 0.8 1.4 3.1 2.3 3.7
Hud, ej-melanom C44 - 0.2 0.6 0.6 0.1 0.3 0.2 0.6 0.3 - 1.3
Mesoteliom C45 0.2 0.4 0.4 - 0.6 0.6 1.0 0.6 0.7 1.1 0.5
Autonoma nervsystemet C47 0.7 - 0.2 - 0.4 0.3 - - 0.2 - -
Bindvävnad C48-49 0.2 2.4 2.8 1.8 2.0 2.3 1.0 0.6 0.3 - 2.0
Bröst C50 0.3 - - 0.5 - - 0.2 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 13.7 18.1 18.3 20.3 18.4 21.8 20.9 15.5 12.6 12.2 12.5
  Prostata C61 11.9 17.3 17.2 20.0 18.0 21.6 20.1 15.5 12.1 12.2 12.5
  Testikel C62 1.8 0.8 0.7 0.1 0.4 - 0.4 - 0.3 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - 0.4 0.2 - 0.2 0.4 - 0.1 - -
Urinorgan C64-68 9.5 7.6 12.4 8.1 9.5 9.1 11.3 8.1 7.6 4.2 10.0
  Njure C64 4.9 2.9 6.5 4.7 6.5 5.0 6.2 3.3 3.6 2.7 3.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4.6 4.7 6.0 3.4 3.0 4.1 5.0 4.8 4.0 1.5 6.1
Öga C69 0.5 0.4 0.2 0.3 - - 0.7 0.7 0.4 - 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.1 6.9 3.8 3.5 5.2 6.2 4.8 4.3 3.9 4.6 1.2
Sköldkörtel C73 0.2 0.7 1.1 0.2 1.2 0.2 0.4 0.5 0.2 1.9 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0.7 - - - 0.4 1.0 0.4 - 0.5 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8.1 6.6 3.9 3.9 6.6 8.4 4.7 5.3 2.6 4.5 2.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15.7 12.5 13.5 12.7 12.7 12.9 14.1 10.1 9.6 8.3 12.5
  Hodgkin lymfom C81 2.5 0.6 0.6 1.1 - - 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.3 3.5 4.0 3.8 4.1 5.7 5.3 3.4 3.4 4.5 4.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0.2 - 0.1 - - 0.1 - 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.7 1.7 2.1 1.4 2.8 2.2 3.9 3.0 2.2 0.4 3.1
  Leukemi C91-95 6.3 6.3 6.1 5.8 4.7 4.3 4.4 2.8 3.6 1.9 2.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0.5 0.1 1.3 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.4 0.8 0.4 1.1 0.7 0.2 0.1 0.1 - 1.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.5 0.2 0.3 - - 0.1 0.1 - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.