Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 8.2 20.5 - 36.7 42.1 41.6 63.9 94.1 76.6 215.5 371.4 779.8 1224 1862 2599 3276 3257 4287 317.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 4.0 3.9 - 3.2 16.0 18.7 33.6 20.8 27.6 59.2 53.2 50.0 5.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 6.2 - - - 7.4 - 16.7 0.4
  Tunga C02 - - - - - - - 3.9 - - 9.6 - 9.2 4.2 5.5 29.6 10.6 - 1.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 3.2 3.1 6.1 4.2 - 14.8 31.9 16.7 1.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 4.0 - - - - - 3.1 4.2 11.0 7.4 10.6 16.7 0.9
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 3.2 3.2 9.4 15.3 8.3 11.0 - - - 1.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 12.6 8.3 20.0 11.8 10.4 34.9 67.2 146.6 213.7 390.7 634.5 680.4 745.1 1084 64.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 3.5 3.2 3.2 21.8 30.5 45.7 44.1 7.4 21.3 100.1 5.6
  Magsäck C16 - - - - - - 4.0 - - 6.3 6.4 6.2 24.4 37.4 93.8 51.8 95.8 166.8 7.0
  Tunntarm C17 - - - - - 4.2 4.0 - - 6.3 - 6.2 - - 5.5 14.8 10.6 16.7 1.6
  Tjocktarm C18 - - - - 4.2 4.2 - 7.8 - 6.3 35.2 28.1 67.2 62.3 165.5 236.7 223.5 333.6 17.4
  Ändtarm C19-20 - - - - 4.2 - 8.0 - 3.5 - 9.6 31.2 45.8 83.1 149.0 184.9 191.6 233.5 14.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 3.1 3.1 4.2 - - - 16.7 0.5
  Lever C22 - - - - 4.2 - - 3.9 - - 6.4 12.5 6.1 49.9 55.2 66.6 85.2 33.4 5.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 6.3 3.2 12.5 3.1 29.1 33.1 37.0 21.3 83.4 3.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.2 3.2 21.8 30.5 74.8 77.2 74.0 85.2 66.7 7.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - 4.0 - 3.5 3.2 - 3.1 3.1 4.2 11.0 7.4 10.6 33.4 1.5
Andningsorgan C30-39 4.1 - - - - - - - - 22.2 25.6 84.2 122.1 228.6 342.1 362.4 351.3 533.7 33.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 3.1 4.2 - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 3.2 6.4 3.1 18.3 16.6 16.6 14.8 10.6 16.7 2.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 19.0 19.2 81.1 100.7 207.8 325.5 332.8 340.6 517.1 29.7
  Mediastinum C38 4.1 - - - - - - - - - - - - - - 14.8 - - 0.6
Ben C40-41 - - - - - - - - - - 3.2 - - 4.2 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - 7.3 - - 16.0 11.8 7.0 31.7 6.4 25.0 58.0 87.3 99.3 88.7 106.4 133.4 15.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 3.2 6.4 9.4 36.6 41.6 99.3 140.5 266.1 583.8 11.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 3.1 - 12.5 5.5 - 10.6 - 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - 4.1 - - - - - 3.9 3.5 3.2 - 3.1 3.1 - 11.0 22.2 10.6 33.4 2.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - 4.2 5.5 - - - 0.2
Manliga könsorgan C60-63 - - - 7.3 12.6 8.3 16.0 27.4 17.4 34.9 137.7 293.2 543.4 810.4 987.6 1353 1171 1017 117.0
  Prostata C61 - - - - - - - - 7.0 31.7 137.7 293.2 543.4 806.3 987.6 1353 1160 1001 110.9
  Testikel C62 - - - 7.3 12.6 8.3 16.0 27.4 10.4 3.2 - - - - - - - - 5.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - 4.2 - - 10.6 16.7 0.3
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 11.8 13.9 19.0 44.8 68.6 85.5 87.3 171.0 236.7 266.1 250.2 22.1
  Njure C64 - - - - - - - 7.8 13.9 12.7 25.6 34.3 51.9 37.4 71.7 88.7 95.8 16.7 10.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 3.9 - 6.3 19.2 34.3 33.6 49.9 99.3 147.9 170.3 233.5 11.3
Öga C69 - - - - - - - - - 3.2 - 3.1 - - - - - - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.1 16.4 - - 4.2 4.2 8.0 15.7 10.4 15.8 12.8 18.7 21.4 33.2 27.6 22.2 21.3 50.0 10.2
Sköldkörtel C73 - - - - 4.2 4.2 - - - 15.8 3.2 25.0 6.1 8.3 5.5 22.2 10.6 - 3.7
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 3.7 - - - - - - 3.2 - - - - - - 16.7 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 4.2 - - - 3.2 - 15.6 21.4 12.5 27.6 51.8 53.2 83.4 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 18.4 8.4 12.5 - 7.8 13.9 25.4 44.8 65.5 79.4 120.5 154.5 236.7 191.6 450.3 26.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - 11.0 8.4 - - - - 6.3 12.8 - 3.1 8.3 - - 10.6 - 3.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 3.7 - 8.3 - - 7.0 6.3 25.6 40.6 42.7 33.2 66.2 118.3 42.6 116.8 10.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 3.1 4.2 5.5 - - - 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - 4.2 - - 3.5 3.2 3.2 3.1 6.1 8.3 22.1 22.2 42.6 83.4 2.8
  Leukemi C91-95 - - - 3.7 - - - - - - 3.2 15.6 18.3 54.0 33.1 29.6 95.8 150.1 5.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 3.1 - 4.2 - 29.6 - 66.7 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - 7.8 3.5 9.5 - 3.1 6.1 8.3 27.6 37.0 - 33.4 3.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - 8.0 7.8 24.4 44.4 73.6 159.1 247.3 415.6 540.7 983.6 1352 1418 72.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.