Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 4.1 - 3.7 4.2 4.2 16.0 11.8 24.4 63.4 73.6 224.6 348.0 685.8 938.0 1302 1661 2902 110.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 3.5 3.2 3.2 9.4 9.2 24.9 11.0 14.8 21.3 33.4 2.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.7 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - 3.5 - - - 3.1 12.5 - 7.4 - - 0.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 3.2 3.2 - 3.1 8.3 - 7.4 10.6 - 0.8
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.6 16.7 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 9.4 3.1 4.2 11.0 - - - 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 12.0 7.8 7.0 25.4 28.8 81.1 119.1 266.0 347.6 347.6 372.6 850.6 37.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 6.3 - 18.7 24.4 33.2 44.1 7.4 31.9 83.4 4.6
  Magsäck C16 - - - - - - 4.0 3.9 3.5 6.3 3.2 3.1 9.2 33.2 66.2 37.0 42.6 166.8 5.5
  Tunntarm C17 - - - - - - 4.0 - - - 3.2 - 3.1 - - 29.6 10.6 - 0.9
  Tjocktarm C18 - - - - - - 4.0 - 3.5 - 6.4 9.4 15.3 16.6 38.6 59.2 63.9 283.5 5.4
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 3.2 6.2 18.3 45.7 55.2 66.6 53.2 100.1 5.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 3.1 3.1 4.2 - - - 16.7 0.5
  Lever C22 - - - - - - - 3.9 - - 6.4 15.6 6.1 37.4 33.1 37.0 63.9 33.4 4.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 3.2 3.2 3.1 6.1 24.9 22.1 22.2 21.3 66.7 2.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.2 3.2 18.7 30.5 66.5 77.2 81.4 74.5 83.4 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 6.3 - 3.1 3.1 4.2 11.0 7.4 10.6 16.7 1.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 22.2 16.0 56.1 116.0 182.9 259.3 377.2 383.2 500.4 27.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 3.1 4.2 - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 6.3 3.2 - 3.1 - - 7.4 - - 0.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 15.8 12.8 56.1 109.9 178.7 259.3 355.0 372.6 500.4 26.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 14.8 10.6 - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - 3.1 3.1 - - - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - 3.7 - - - - 3.5 - 6.4 3.1 12.2 29.1 11.0 14.8 21.3 66.7 3.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 3.1 - - - 14.8 10.6 - 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 3.1 8.3 16.6 - 10.6 - 0.8
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - 3.5 - - - 3.1 - 5.5 7.4 10.6 16.7 0.7
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 4.2 - - - - 3.2 3.2 12.5 15.3 49.9 99.3 221.9 351.3 633.8 12.4
  Prostata C61 - - - - - - - - - 3.2 3.2 12.5 15.3 49.9 93.8 221.9 351.3 633.8 12.0
  Testikel C62 - - - - 4.2 - - - - - - - - - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 3.2 3.2 12.5 12.2 45.7 66.2 125.7 191.6 283.5 7.7
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 12.5 9.2 29.1 44.1 51.8 85.2 50.0 3.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 3.2 3.2 - 3.1 16.6 22.1 74.0 106.4 233.5 3.9
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 6.1 4.2 - - - 16.7 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 4.0 3.9 3.5 3.2 6.4 3.1 6.1 12.5 22.1 44.4 10.6 33.4 3.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 6.2 3.1 - - - 21.3 - 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - 4.1 - - - - - - - - - - - - - - - 16.7 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - 6.2 21.4 8.3 16.6 51.8 63.9 83.4 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - 4.2 - - 3.5 3.2 6.4 28.1 18.3 54.0 82.8 81.4 191.6 366.9 9.8
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - 3.2 3.1 - - - - 10.6 - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 4.2 - - - - 3.2 9.4 12.2 20.8 33.1 51.8 31.9 116.8 3.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.4 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 3.5 3.2 - 3.1 6.1 - 33.1 7.4 53.2 100.1 2.3
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - - 9.4 - 29.1 11.0 7.4 85.2 100.1 2.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 4.2 - 7.4 - 16.7 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 3.1 - - 5.5 7.4 10.6 - 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.