Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 8.8 16.8 4.1 7.7 36.1 43.9 72.8 133.8 214.5 453.6 513.6 649.0 953.1 1186 1270 1569 1758 2154 248.7
Mun och svalg C00-14 - - - - 9.0 8.8 - - 7.3 - 6.4 3.1 8.8 11.4 4.6 16.5 18.1 49.2 3.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 3.2 - - - - 5.5 12.1 6.2 0.3
  Tunga C02 - - - - 4.5 4.4 - - - - 3.2 - - 3.8 - - - 6.2 1.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 2.9 3.8 - 11.0 6.0 24.6 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - 4.5 4.4 - - - - - - 2.9 - - - - 12.3 0.9
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 7.3 - - 3.1 2.9 3.8 4.6 - - - 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 4.0 12.2 21.8 43.0 57.8 86.1 114.4 175.4 280.6 373.1 513.4 640.0 36.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 3.6 3.3 6.4 6.2 5.9 3.8 9.2 16.5 12.1 12.3 1.8
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.1 3.6 6.6 16.1 15.4 11.7 15.3 36.8 27.4 66.4 61.5 4.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 3.8 - 5.5 18.1 12.3 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 8.1 3.6 19.9 12.8 24.6 32.3 72.4 82.8 148.1 175.2 209.2 12.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 9.9 9.6 12.3 32.3 22.9 32.2 54.9 54.4 104.6 5.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 3.8 - 5.5 - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 6.2 14.7 3.8 27.6 5.5 54.4 24.6 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 3.3 - 3.1 8.8 19.1 50.6 38.4 42.3 55.4 3.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - 4.0 - 7.3 - 12.8 18.5 5.9 30.5 41.4 71.3 90.6 116.9 5.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 3.6 - - - 2.9 - - - - 43.1 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 10.9 13.2 25.7 36.9 61.6 83.9 87.4 98.8 48.3 73.8 12.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 3.6 - - - 2.9 - - - - - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 4.6 5.5 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 7.3 9.9 25.7 36.9 58.7 83.9 82.8 87.8 48.3 73.8 11.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - 3.3 - - - - - - - - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - 3.2 - - 3.8 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - 4.5 4.4 8.1 4.1 10.9 29.8 25.7 27.7 23.5 30.5 23.0 60.4 72.5 73.8 9.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 7.3 9.9 3.2 15.4 26.4 38.1 55.2 98.8 151.0 313.8 8.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - 4.6 - - - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - 6.6 - 3.1 5.9 7.6 4.6 5.5 12.1 12.3 1.3
Bröst C50 - - - - 4.5 4.4 28.3 48.7 80.0 231.7 224.7 301.4 372.4 438.5 312.8 389.6 350.3 326.2 88.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 4.5 4.4 8.1 16.2 29.1 19.9 67.4 80.0 161.3 118.2 216.2 170.1 193.3 178.5 29.6
  Livmoderhals C53 - - - - - - 4.0 4.1 18.2 3.3 6.4 3.1 8.8 3.8 9.2 5.5 12.1 12.3 3.0
  Livmoderkropp C54 - - - - 4.5 - 4.0 4.1 3.6 6.6 25.7 27.7 105.6 64.8 124.2 93.3 120.8 61.5 14.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 4.4 - 8.1 3.6 9.9 28.9 30.8 32.3 30.5 46.0 43.9 36.2 49.2 8.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 3.6 - 6.4 18.5 14.7 19.1 36.8 27.4 24.2 49.2 3.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 9.9 12.8 9.2 32.3 76.3 50.6 76.8 102.7 110.8 8.0
  Njure C64 - - - - - - - - - 9.9 6.4 6.2 17.6 49.6 41.4 27.4 66.4 86.2 5.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 6.4 3.1 14.7 26.7 9.2 49.4 36.2 24.6 2.8
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.4 8.4 - 7.7 4.5 8.8 12.1 12.2 7.3 33.1 12.8 12.3 32.3 41.9 32.2 65.8 60.4 18.5 12.4
Sköldkörtel C73 - - 4.1 - - 13.2 8.1 20.3 21.8 23.2 25.7 12.3 20.5 15.3 4.6 11.0 6.0 30.8 9.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 4.5 - - - 3.6 6.6 6.4 9.2 14.7 26.7 46.0 65.8 78.5 141.5 5.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 4.4 8.4 - - 4.5 - 4.0 20.3 14.5 26.5 41.7 52.3 73.3 118.2 147.2 137.2 151.0 184.6 22.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 4.5 - - 4.1 - 3.3 - - - - 18.4 - - - 1.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 12.2 3.6 13.2 28.9 27.7 38.1 61.0 59.8 49.4 78.5 67.7 10.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - 3.6 - 3.2 9.2 11.7 15.3 18.4 16.5 30.2 36.9 2.5
  Leukemi C91-95 4.4 8.4 - - - - 4.0 4.1 7.3 6.6 9.6 12.3 20.5 34.3 27.6 32.9 6.0 36.9 6.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 9.2 16.5 6.0 30.8 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 3.3 - 3.1 2.9 7.6 13.8 16.5 30.2 12.3 1.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 4.0 - - 13.2 32.1 27.7 29.3 22.9 18.4 - 12.1 12.3 6.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 15.4 157.8 307.2 161.7 113.6 90.9 72.8 44.9 24.6 14.7 3.8 - - - - 68.9
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - 4.0 12.2 7.3 3.3 9.6 9.2 11.7 3.8 4.6 - - 12.3 3.2
  Basaliom i hud - - 4.1 - - 13.2 24.3 16.2 58.2 56.3 102.7 169.2 284.5 472.8 506.0 746.2 658.4 855.4 73.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.