Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.4 - - - 4.5 4.4 12.1 4.1 25.5 59.6 112.4 181.5 322.6 385.1 538.2 757.2 1069 1465 75.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 3.1 8.8 7.6 9.2 5.5 - 24.6 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 3.1 - - - - - - 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 5.9 3.8 - 5.5 - 24.6 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 3.8 - - - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 2.9 - 9.2 - - - 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 10.9 13.2 38.5 52.3 70.4 87.7 174.8 263.4 374.5 566.2 21.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 3.6 - 6.4 6.2 2.9 3.8 4.6 27.4 6.0 12.3 1.5
  Magsäck C16 - - - - - - - - 3.6 - 9.6 9.2 17.6 11.4 23.0 11.0 54.4 67.7 3.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 2.9 - 4.6 11.0 12.1 - 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 3.3 6.4 6.2 8.8 11.4 46.0 49.4 102.7 184.6 4.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 6.4 6.2 5.9 15.3 4.6 32.9 30.2 55.4 2.1
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.3 - 6.2 - - - - 6.0 - 0.5
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 6.2 14.7 - 23.0 16.5 42.3 24.6 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 3.3 - 3.1 5.9 19.1 32.2 32.9 48.3 55.4 2.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 3.6 3.3 9.6 9.2 11.7 26.7 36.8 82.3 72.5 123.1 5.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - - 43.1 0.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 7.3 6.6 25.7 33.8 55.7 76.3 55.2 98.8 60.4 80.0 10.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 7.3 3.3 22.5 33.8 55.7 76.3 55.2 87.8 60.4 80.0 10.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - 3.3 - - - - - - - - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 6.6 - 6.2 2.9 11.4 - 5.5 24.2 30.8 1.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 2.9 - 4.6 - 6.0 18.5 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - 4.6 - - - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - 3.2 - 2.9 - 9.2 - 6.0 6.2 0.5
Bröst C50 - - - - - - 8.1 4.1 - 19.9 12.8 49.2 67.5 64.8 87.4 120.7 132.9 190.8 13.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - - 6.6 22.5 27.7 44.0 53.4 87.4 87.8 132.9 129.2 9.9
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - 3.1 - 3.8 13.8 - 6.0 18.5 0.6
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 3.3 3.2 - 11.7 30.5 18.4 49.4 72.5 24.6 3.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - - 3.3 16.1 15.4 29.3 11.4 36.8 32.9 54.4 55.4 4.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 3.2 9.2 2.9 7.6 18.4 5.5 - 30.8 1.5
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - - 8.8 26.7 18.4 27.4 90.6 73.8 2.6
  Njure C64 - - - - - - - - - - - - 8.8 22.9 18.4 11.0 48.3 49.2 2.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - 3.8 - 16.5 42.3 24.6 0.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - 3.8 - - - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 4.0 - 3.6 6.6 3.2 6.2 17.6 11.4 9.2 21.9 36.2 12.3 3.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 2.9 3.8 4.6 5.5 - 24.6 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - 4.5 - - - - - 6.4 - 8.8 15.3 32.2 60.4 78.5 147.7 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 4.4 - - - - 4.4 - - 3.6 - - 3.1 26.4 22.9 41.4 60.4 126.8 160.0 5.8
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 4.4 - - - - - - 2.9 - - - - - 0.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - - 3.1 8.8 19.1 13.8 16.5 36.2 55.4 1.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 2.9 3.8 13.8 11.0 30.2 30.8 0.9
  Leukemi C91-95 4.4 - - - - - - - 3.6 - - - 8.8 - 13.8 21.9 30.2 43.1 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - - 12.1 18.5 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 2.9 - - 11.0 12.1 12.3 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.