Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 572 90.0 3.6 3.4 0.8 2.2
Mun och svalg C00-14 10 90.2 5.9 - - 3.9
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 92.9 7.1 - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 75.0 12.5 - - 12.5
  Svalg C01,C09-14 3 85.7 7.1 - - 7.1
Matsmältningsorgan C15-26 120 91.2 2.0 3.7 0.8 2.3
  Matstrupe C15 10 97.9 - - - 2.1
  Magsäck C16 13 97.0 - 1.5 1.5 -
  Tunntarm C17 2 90.9 - - 9.1 -
  Tjocktarm C18 33 98.2 - - - 1.8
  Ändtarm C19-20 27 98.5 - - 0.7 0.7
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 10 86.3 5.9 3.9 - 3.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 75.8 3.0 15.2 - 6.1
  Bukspottkörtel C25 15 64.4 9.6 17.8 2.7 5.5
  Andra matsmältningsorgan C26 2 75.0 8.3 8.3 - 8.3
Andningsorgan C30-39 63 58.6 17.5 16.2 2.9 4.8
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 4 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 58 55.6 18.8 17.4 3.1 5.2
  Mediastinum C38 1 33.3 33.3 33.3 - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 24 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 25 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 92.9 - 7.1 - -
Bröst C50 0 50.0 - - - 50.0
Manliga könsorgan C60-63 215 99.4 - 0.1 0.2 0.4
  Prostata C61 210 99.3 - 0.1 0.2 0.4
  Testikel C62 4 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 40 91.0 3.5 3.0 1.0 1.5
  Njure C64 18 93.3 - 6.7 - -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 22 89.2 6.3 - 1.8 2.7
Öga C69 0 50.0 - - 50.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 89.8 - 5.1 - 5.1
Sköldkörtel C73 5 92.0 8.0 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 - 33.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 59.0 7.7 23.1 2.6 7.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 44 79.0 10.0 1.8 1.4 7.8
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 18 98.9 - - - 1.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 66.7 33.3 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 64.0 4.0 16.0 - 16.0
  Leukemi C91-95 11 63.0 24.1 - 3.7 9.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 20.0 30.0 - 10.0 40.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 69.6 17.4 - - 13.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 145 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.