Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 497 88.8 2.6 4.4 1.1 3.1
Mun och svalg C00-14 6 83.3 3.3 - - 13.3
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 66.7 - - - 33.3
  Spottkörtel C07-08 1 60.0 20.0 - - 20.0
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 94 81.1 2.5 10.6 1.9 3.8
  Matstrupe C15 4 88.9 - 5.6 5.6 -
  Magsäck C16 11 94.6 - 3.6 - 1.8
  Tunntarm C17 1 85.7 - 14.3 - -
  Tjocktarm C18 32 96.2 - 2.5 - 1.3
  Ändtarm C19-20 14 95.7 - - 1.4 2.9
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 6 82.1 7.1 7.1 3.6 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 63.6 6.8 18.2 2.3 9.1
  Bukspottkörtel C25 16 41.8 8.9 35.4 5.1 8.9
  Andra matsmältningsorgan C26 2 22.2 - 44.4 11.1 22.2
Andningsorgan C30-39 25 63.0 17.3 15.0 1.6 3.1
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 62.0 18.2 15.7 1.7 2.5
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 18 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 27 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 155 99.0 0.1 - 0.3 0.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 59 94.6 2.4 0.7 0.7 1.7
  Livmoderhals C53 4 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 30 99.3 - - - 0.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 100.0 - - - -
  Äggstock C56 15 85.7 9.1 2.6 1.3 1.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 9 90.9 - - 2.3 6.8
Urinorgan C64-68 20 88.1 1.0 5.0 - 5.9
  Njure C64 13 84.6 - 6.2 - 9.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 7 94.4 2.8 2.8 - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 83.0 - 9.1 2.3 5.7
Sköldkörtel C73 11 96.4 3.6 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 16 55.7 7.6 24.1 3.8 8.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 44 77.3 5.9 2.7 3.6 10.5
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 20 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 51.6 3.2 12.9 12.9 19.4
  Leukemi C91-95 10 64.7 13.7 2.0 2.0 17.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 18.2 27.3 9.1 9.1 36.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 55.6 11.1 - 11.1 22.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 50 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 95.2 - - - 4.8
  Basaliom i hud 170 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.