Prostata 205 35.3 101.2
Lunga, luftstrupe 68 11.7 32.8
Urinblåsa och urinvägar3 32 5.5 15.2
Hud, ej-melanom2 30 5.2 13.2
Tjocktarm 26 4.5 11.2
Hudmelanom 23 4.0 12.5
Ändtarm 21 3.6 8.9
Njure 20 3.4 12.9
Non-Hodgkin lymfom 17 2.9 11.5
Magsäck 15 2.6 6.9
Alla cancerformer2 581 100.0 304.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.