Lunga, luftstrupe 54 24.5 23.7
Prostata 28 12.7 12.5
Tjocktarm 15 6.8 7.1
Bukspottkörtel 13 5.9 7.4
Urinblåsa och urinvägar3 13 5.9 6.1
Magsäck 10 4.5 4.9
Njure 9 4.1 3.8
Non-Hodgkin lymfom 8 3.6 4.8
Hudmelanom 6 2.7 3.7
Matstrupe 6 2.7 3.5
Alla cancerformer2 220 100.0 106.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.