Bröst 176 31.3 97.7
Lunga, luftstrupe 37 6.6 16.7
Tjocktarm 37 6.6 14.3
Hud, ej-melanom2 36 6.4 10.5
Livmoderkropp 30 5.3 13.4
Hudmelanom 27 4.8 14.9
Non-Hodgkin lymfom 20 3.6 9.6
Hjärna, centrala nervsystemet 19 3.4 13.3
Bukspottkörtel 17 3.0 4.5
Äggstock 15 2.7 7.0
Alla cancerformer2 562 100.0 275.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.