Lunga, luftstrupe 32 15.2 14.8
Bröst 30 14.3 12.5
Bukspottkörtel 18 8.6 5.2
Tjocktarm 15 7.1 4.6
Magsäck 13 6.2 5.7
Äggstock 12 5.7 5.4
Non-Hodgkin lymfom 9 4.3 1.7
Njure 8 3.8 2.6
Lever 7 3.3 2.9
Livmoderkropp 6 2.9 1.7
Alla cancerformer2 210 100.0 76.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.