Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 572 29.7 2.9 4.1 21.2 5.2 5.0 31.8
Mun och svalg C00-14 10 25.5 2.0 27.5 17.6 - 3.9 23.5
  Läpp C00 1 25.0 - - - - - 75.0
  Tunga C02 3 50.0 - 28.6 7.1 - - 14.3
  Annan muncancer C03-06 2 27.3 - 27.3 18.2 - - 27.3
  Spottkörtel C07-08 2 12.5 12.5 12.5 - - 25.0 37.5
  Svalg C01,C09-14 3 7.1 - 42.9 42.9 - - 7.1
Matsmältningsorgan C15-26 120 12.5 6.0 8.0 22.1 9.3 11.8 30.3
  Matstrupe C15 10 12.5 - 8.3 31.3 2.1 8.3 37.5
  Magsäck C16 13 17.9 1.5 3.0 22.4 13.4 17.9 23.9
  Tunntarm C17 2 - - 27.3 - - 27.3 45.5
  Tjocktarm C18 33 15.7 12.0 12.0 11.4 12.7 9.0 27.1
  Ändtarm C19-20 27 12.5 9.6 13.2 10.3 8.8 8.1 37.5
  Anus C21 1 - - - 25.0 50.0 25.0 -
  Lever C22 10 7.8 - 2.0 23.5 3.9 17.6 45.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 18.2 6.1 - 30.3 6.1 18.2 21.2
  Bukspottkörtel C25 15 5.5 - - 53.4 8.2 11.0 21.9
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 66.7 8.3 16.7 8.3
Andningsorgan C30-39 63 13.4 0.3 10.5 40.1 13.7 5.1 16.9
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - - 50.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 4 47.6 - 9.5 23.8 - - 19.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 58 11.1 0.3 10.8 41.3 14.9 5.2 16.3
  Mediastinum C38 1 - - - 33.3 - 33.3 33.3
Ben C40-41 0 50.0 - - - - - 50.0
Hudmelanom C43 24 21.0 - 9.2 5.0 0.8 10.1 53.8
Hud, ej-melanom C44 25 44.8 - 1.6 - - - 53.6
Mesoteliom C45 1 16.7 - - 66.7 - - 16.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 21.4 - - 21.4 14.3 7.1 35.7
Bröst C50 0 - - 50.0 - - - 50.0
Manliga könsorgan C60-63 215 44.8 3.7 0.3 12.6 1.3 1.3 36.0
  Prostata C61 210 44.6 3.8 0.3 12.8 1.2 1.3 35.9
  Testikel C62 4 50.0 - - 4.5 4.5 - 40.9
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 66.7 - - - - - 33.3
Urinorgan C64-68 40 33.3 2.5 2.0 20.4 4.0 3.0 34.8
  Njure C64 18 27.8 4.4 - 30.0 6.7 2.2 28.9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 22 37.8 0.9 3.6 12.6 1.8 3.6 39.6
Öga C69 0 50.0 - - 50.0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 96.6 - - - - - 3.4
Sköldkörtel C73 5 56.0 - 4.0 12.0 4.0 8.0 16.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1 100.0 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 - - - 35.9 23.1 25.6 15.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 44 4.6 - - 59.4 7.3 4.1 24.7
  Hodgkin lymfom C81 3 6.7 - - 13.3 6.7 13.3 60.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 18 10.1 - - 33.7 - 7.9 48.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 66.7 - - 33.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 - - - 84.0 16.0 - -
  Leukemi C91-95 11 - - - 87.0 13.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 - - - 78.3 17.4 - 4.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 145 99.9 - - - - - 0.1
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.