Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 497 30.7 1.5 13.6 20.0 4.8 7.0 22.3
Mun och svalg C00-14 6 30.0 - 16.7 6.7 3.3 6.7 36.7
  Läpp C00 1 20.0 - - - - - 80.0
  Tunga C02 1 60.0 - 20.0 20.0 - - -
  Annan muncancer C03-06 2 33.3 - - 11.1 - 11.1 44.4
  Spottkörtel C07-08 1 40.0 - - - - - 60.0
  Svalg C01,C09-14 1 - - 66.7 - 16.7 16.7 -
Matsmältningsorgan C15-26 94 9.3 5.5 7.0 27.5 8.5 12.1 30.1
  Matstrupe C15 4 - - - 44.4 - 11.1 44.4
  Magsäck C16 11 12.5 - 7.1 28.6 7.1 12.5 32.1
  Tunntarm C17 1 28.6 - 28.6 28.6 - 14.3 -
  Tjocktarm C18 32 11.3 12.6 11.9 13.2 8.8 13.2 28.9
  Ändtarm C19-20 14 17.1 7.1 10.0 15.7 11.4 8.6 30.0
  Anus C21 0 - - - - - 50.0 50.0
  Lever C22 6 7.1 3.6 - 39.3 10.7 7.1 32.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 2.3 - 2.3 36.4 11.4 11.4 36.4
  Bukspottkörtel C25 16 2.5 - - 54.4 6.3 11.4 25.3
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 22.2 11.1 33.3 33.3
Andningsorgan C30-39 25 13.4 2.4 5.5 43.3 13.4 6.3 15.7
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 50.0 - 50.0 - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 12.4 1.7 5.8 43.8 14.0 6.6 15.7
  Mediastinum C38 0 - - - 100.0 - - -
Ben C40-41 0 - - - - - - 100.0
Hudmelanom C43 18 24.4 - 2.2 2.2 2.2 6.7 62.2
Hud, ej-melanom C44 27 34.6 0.7 - 0.7 - 0.7 63.2
Mesoteliom C45 0 - - - - - - 100.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 61.5 - - 23.1 - - 15.4
Bröst C50 155 44.2 - 35.4 3.8 0.8 6.3 9.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 59 38.8 1.4 2.7 27.9 3.4 8.8 17.0
  Livmoderhals C53 4 45.5 - 4.5 31.8 4.5 - 13.6
  Livmoderkropp C54 30 51.3 - 2.0 16.7 2.0 6.0 22.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - - 100.0
  Äggstock C56 15 13.0 5.2 2.6 48.1 5.2 20.8 5.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 9 38.6 - 4.5 29.5 4.5 2.3 20.5
Urinorgan C64-68 20 28.7 3.0 2.0 23.8 5.0 4.0 33.7
  Njure C64 13 24.6 3.1 1.5 30.8 4.6 4.6 30.8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 7 36.1 2.8 2.8 11.1 5.6 2.8 38.9
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 95.5 - - 1.1 - 1.1 2.3
Sköldkörtel C73 11 51.8 1.8 7.1 8.9 - 3.6 26.8
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - 100.0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 16 - - 1.3 46.8 22.8 13.9 15.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 44 8.2 - 1.4 56.8 9.1 2.7 21.8
  Hodgkin lymfom C81 1 - - 14.3 28.6 - - 57.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 20 17.8 - 2.0 27.7 5.0 5.9 41.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 - - - 77.4 16.1 - 6.5
  Leukemi C91-95 10 - - - 86.3 13.7 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 90.9 9.1 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 88.9 11.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 50 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 85.7 - - - - 4.8 9.5
  Basaliom i hud 170 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.