Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 465 1867 2977 4165
Mun och svalg C00-14 8 32 54 93
  Läpp C00 1 4 11 29
  Tunga C02 1 10 12 19
  Annan muncancer C03-06 1 6 13 18
  Spottkörtel C07-08 3 5 5 9
  Svalg C01,C09-14 2 7 13 18
Matsmältningsorgan C15-26 68 265 377 505
  Matstrupe C15 8 11 11 11
  Magsäck C16 7 23 33 52
  Tunntarm C17 2 7 9 15
  Tjocktarm C18 22 113 170 226
  Ändtarm C19-20 17 84 118 162
  Anus C21 - - 2 4
  Lever C22 4 8 10 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 10 13 14
  Bukspottkörtel C25 2 7 9 9
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2
Andningsorgan C30-39 39 78 100 127
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 1
  Struphuvud C32 3 17 24 30
  Lunga, luftstrupe C33-34 36 60 75 93
  Mediastinum C38 - 1 1 3
Ben C40-41 - 2 3 11
Hudmelanom C43 22 98 143 233
Hud, ej-melanom C44 28 91 132 177
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 2 8 19 33
Bröst C50 1 1 2 3
Manliga könsorgan C60-63 204 952 1584 2006
  Prostata C61 195 928 1549 1916
  Testikel C62 8 22 31 84
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 4 6
Urinorgan C64-68 40 131 232 360
  Njure C64 16 59 98 149
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 24 72 134 211
Öga C69 - 1 3 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 41 62 154
Sköldkörtel C73 5 21 36 70
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 2 12
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 8 12 17
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 36 136 216 349
  Hodgkin lymfom C81 2 13 25 56
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 62 101 164
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 3 4 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 9 14 20
  Leukemi C91-95 8 32 55 86
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 15 15 16
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 151 632 977 1429
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.