Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 446 1660 2778 4927
Mun och svalg C00-14 6 18 31 61
  Läpp C00 2 5 6 10
  Tunga C02 - 3 8 14
  Annan muncancer C03-06 1 3 6 13
  Spottkörtel C07-08 3 4 6 13
  Svalg C01,C09-14 - 3 5 11
Matsmältningsorgan C15-26 61 187 299 478
  Matstrupe C15 1 3 3 4
  Magsäck C16 7 16 21 42
  Tunntarm C17 2 3 5 9
  Tjocktarm C18 30 100 157 252
  Ändtarm C19-20 9 46 89 134
  Anus C21 1 1 3 7
  Lever C22 1 1 1 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 7 8 14
  Bukspottkörtel C25 4 8 10 12
  Andra matsmältningsorgan C26 1 2 2 2
Andningsorgan C30-39 19 40 50 66
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 2 6
  Struphuvud C32 - 2 3 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 19 36 45 55
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 2 2 3 10
Hudmelanom C43 26 80 123 243
Hud, ej-melanom C44 35 102 135 193
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 - 7 17 27
Bröst C50 171 693 1213 2112
Kvinnliga könsorgan C51-58 50 207 346 700
  Livmoderhals C53 4 18 26 75
  Livmoderkropp C54 28 119 218 431
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 2
  Äggstock C56 12 45 68 140
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 6 25 34 52
Urinorgan C64-68 8 50 91 164
  Njure C64 2 30 54 105
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 20 37 59
Öga C69 1 1 5 12
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 59 130 250
Sköldkörtel C73 13 53 88 233
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 19 25 35
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 141 221 340
  Hodgkin lymfom C81 - 7 22 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 70 116 178
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 21 24 27
  Leukemi C91-95 10 33 49 79
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 10 10 13
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 13 45 92 165
  Förstadier till cancer i livmoderhals 54 248 433 848
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 18 32 67
  Basaliom i hud 178 782 1212 1901
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.