Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 247 983 1551 2184
Mun och svalg C00-14 5 17 29 47
  Läpp C00 0 2 6 12
  Tunga C02 1 5 6 10
  Annan muncancer C03-06 1 3 6 9
  Spottkörtel C07-08 2 3 3 5
  Svalg C01,C09-14 1 4 8 11
Matsmältningsorgan C15-26 32 132 189 249
  Matstrupe C15 4 6 6 6
  Magsäck C16 3 11 17 24
  Tunntarm C17 1 5 6 9
  Tjocktarm C18 9 53 81 111
  Ändtarm C19-20 7 42 58 75
  Anus C21 - - 2 3
  Lever C22 2 5 6 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 7 9
  Bukspottkörtel C25 1 4 5 5
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2
Andningsorgan C30-39 20 41 53 66
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0
  Struphuvud C32 2 9 12 15
  Lunga, luftstrupe C33-34 18 29 38 47
  Mediastinum C38 - 3 3 4
Ben C40-41 - 1 3 10
Hudmelanom C43 11 56 83 128
Hud, ej-melanom C44 12 39 57 77
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 6 15 26
Bröst C50 1 1 1 1
Manliga könsorgan C60-63 106 471 756 948
  Prostata C61 95 442 714 858
  Testikel C62 11 28 40 87
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 2 3
Urinorgan C64-68 22 71 121 181
  Njure C64 10 36 58 86
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 12 35 63 95
Öga C69 - 1 2 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 37 57 124
Sköldkörtel C73 4 15 26 47
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 2 14
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 9 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 24 87 148 243
  Hodgkin lymfom C81 2 14 26 51
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 38 62 101
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 2 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 9 12
  Leukemi C91-95 4 16 39 66
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 10 10 11
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 69 290 446 642
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.