Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 234 859 1433 2360
Mun och svalg C00-14 5 13 21 35
  Läpp C00 0 1 1 3
  Tunga C02 - 4 7 11
  Annan muncancer C03-06 0 1 3 5
  Spottkörtel C07-08 4 4 5 9
  Svalg C01,C09-14 - 3 4 8
Matsmältningsorgan C15-26 25 79 126 186
  Matstrupe C15 0 1 1 2
  Magsäck C16 3 8 9 16
  Tunntarm C17 1 1 2 3
  Tjocktarm C18 12 40 63 98
  Ändtarm C19-20 4 19 37 49
  Anus C21 0 0 2 4
  Lever C22 0 0 0 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 3 3 5
  Bukspottkörtel C25 1 5 6 6
  Andra matsmältningsorgan C26 1 2 2 2
Andningsorgan C30-39 9 18 23 28
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 2
  Struphuvud C32 - 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 9 16 21 24
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 1 2 8
Hudmelanom C43 14 42 63 124
Hud, ej-melanom C44 10 32 41 57
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 - 4 9 17
Bröst C50 95 372 636 998
Kvinnliga könsorgan C51-58 25 102 160 282
  Livmoderhals C53 3 14 20 40
  Livmoderkropp C54 12 53 90 150
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 0
  Äggstock C56 6 26 37 72
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 10 13 20
Urinorgan C64-68 4 21 38 66
  Njure C64 1 13 23 43
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2 8 15 23
Öga C69 1 1 3 7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 46 91 158
Sköldkörtel C73 12 42 68 157
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 9 11 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 77 140 219
  Hodgkin lymfom C81 - 5 25 42
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 35 57 82
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 9 11 13
  Leukemi C91-95 7 23 42 76
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 4 4 6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 27 54 82
  Förstadier till cancer i livmoderhals 75 319 528 838
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 14 25 40
  Basaliom i hud 71 312 460 680
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.