Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 400 442 487 487 497 482 486 521 567 587 572
Mun och svalg C00-14 6 8 8 6 8 8 6 8 12 10 12
  Läpp C00 1 2 1 0 0 1 0 - - - -
  Tunga C02 1 0 0 0 2 1 1 2 2 2 3
  Annan muncancer C03-06 0 0 1 1 2 2 2 2 4 2 2
  Spottkörtel C07-08 1 2 1 1 0 1 1 0 2 - 1
  Svalg C01,C09-14 3 3 5 3 3 3 1 4 5 6 6
Matsmältningsorgan C15-26 125 137 136 133 146 124 134 153 176 211 193
  Matstrupe C15 11 8 11 7 10 10 12 12 16 21 10
  Magsäck C16 63 62 54 43 44 38 32 29 25 30 23
  Tunntarm C17 0 1 1 1 2 2 3 1 3 4 3
  Tjocktarm C18 10 13 17 17 22 19 23 28 33 46 31
  Ändtarm C19-20 12 17 17 20 19 20 21 22 25 27 30
  Anus C21 - - 0 0 0 0 - - 1 1 2
  Lever C22 3 6 5 6 7 6 8 15 22 22 27
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 6 6 8 11 6 7 7 7 13 13
  Bukspottkörtel C25 17 21 20 29 29 22 27 36 38 43 51
  Andra matsmältningsorgan C26 6 2 4 2 2 2 1 3 5 4 3
Andningsorgan C30-39 149 167 189 182 148 137 125 120 136 113 123
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1
  Struphuvud C32 5 6 5 4 4 3 4 2 3 1 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 143 160 182 176 143 134 119 115 129 110 118
  Mediastinum C38 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 -
Ben C40-41 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1
Hudmelanom C43 5 5 5 6 7 7 6 11 10 11 11
Hud, ej-melanom C44 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2
Mesoteliom C45 0 0 0 3 3 2 3 3 3 3 6
Autonoma nervsystemet C47 0 1 - 0 - 1 0 1 1 1 -
Bindvävnad C48-49 3 3 2 2 4 3 4 3 3 7 6
Bröst C50 0 0 - 1 - 0 0 0 0 - -
Manliga könsorgan C60-63 34 37 52 49 57 73 79 82 84 94 85
  Prostata C61 33 35 51 48 55 72 78 79 83 94 83
  Testikel C62 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 0 - 1 1 1 1 0 - -
Urinorgan C64-68 19 25 26 29 34 33 33 36 35 44 35
  Njure C64 8 11 12 14 18 18 18 19 19 20 17
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 14 14 15 16 15 15 17 16 24 18
Öga C69 1 - 0 1 1 1 1 1 2 2 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 9 15 9 14 12 16 17 18 14 23
Sköldkörtel C73 1 1 1 2 2 2 0 2 1 3 -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 - 1 0 2 1 1 0 0 - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 13 11 13 22 29 26 24 23 24 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 29 34 38 47 48 48 47 57 60 48 54
  Hodgkin lymfom C81 5 4 4 4 3 2 1 1 1 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 8 9 15 18 16 20 23 23 14 19
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 0 0 1 1 2 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 5 6 8 9 10 10 12 14 11 10
  Leukemi C91-95 11 17 16 19 15 16 13 15 17 17 17
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 2 1 2 6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 1 3 4 1 3 2 1 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 1 1 1 0 0 0 - 0 0 - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.