Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 549 643 705 817 943 1021 1140 1247 1409 1472 1502
Mun och svalg C00-14 6 8 7 10 11 16 15 18 18 23 17
  Läpp C00 1 1 1 3 2 4 3 3 2 1 3
  Tunga C02 1 3 1 1 3 3 4 5 5 6 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 2 3 5 2 6 4 5 5
  Spottkörtel C07-08 2 1 1 2 3 2 4 2 3 4 2
  Svalg C01,C09-14 1 2 3 3 2 3 2 2 3 7 5
Matsmältningsorgan C15-26 166 192 206 221 246 220 223 235 257 247 247
  Matstrupe C15 11 12 12 12 11 9 8 12 8 5 7
  Magsäck C16 56 60 52 57 56 43 35 30 25 21 23
  Tunntarm C17 2 3 2 2 2 4 3 4 4 8 5
  Tjocktarm C18 28 36 45 54 65 65 69 75 80 100 73
  Ändtarm C19-20 25 27 30 30 38 34 40 40 49 41 47
  Anus C21 - - 0 1 2 1 2 1 2 1 -
  Lever C22 4 5 7 8 8 6 10 12 16 9 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 12 16 22 25 23 21 20 16 20 13 16
  Bukspottkörtel C25 18 28 28 27 37 32 32 40 47 44 53
  Andra matsmältningsorgan C26 11 5 8 7 4 4 4 5 6 5 7
Andningsorgan C30-39 18 27 27 33 38 39 49 62 66 94 57
  Näsa, bihåla C30-31 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 -
  Struphuvud C32 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 24 24 30 35 36 45 56 61 89 55
  Mediastinum C38 0 0 1 0 1 0 1 1 1 - -
Ben C40-41 2 3 2 1 1 2 2 3 1 4 3
Hudmelanom C43 7 11 15 20 26 25 33 40 59 58 70
Hud, ej-melanom C44 10 13 19 27 35 39 61 55 80 86 104
Mesoteliom C45 0 1 1 1 3 1 1 1 2 2 -
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 0 0 1 1 1 - - -
Bindvävnad C48-49 5 4 7 5 6 5 7 8 9 11 13
Bröst C50 103 130 157 202 257 303 337 385 456 462 492
Kvinnliga könsorgan C51-58 115 115 108 112 112 133 145 162 170 161 160
  Livmoderhals C53 37 24 19 15 14 14 14 16 17 15 19
  Livmoderkropp C54 39 47 40 54 49 60 72 80 90 82 80
  Annan cancer i livmodern C55,C58 3 3 2 1 2 2 2 0 1 1 -
  Äggstock C56 30 33 37 32 36 46 45 52 45 50 35
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 6 7 11 10 11 12 12 14 17 13 26
Urinorgan C64-68 22 24 28 39 37 48 49 55 57 58 75
  Njure C64 11 14 15 26 20 31 32 34 34 27 49
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 10 14 13 17 18 17 21 23 31 26
Öga C69 2 3 2 3 3 4 2 2 2 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 22 26 25 36 39 47 55 58 46 47
Sköldkörtel C73 12 15 16 20 19 22 29 27 24 24 44
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 21 18 17 26 35 39 41 36 40 41 49
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 55 64 73 78 83 96 99 107 152 120
  Hodgkin lymfom C81 6 7 5 5 6 6 5 5 6 11 9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 14 17 25 27 33 38 45 53 74 52
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 0 - 1 1 1 2 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 12 11 13 14 16 14 17 12 17 18
  Leukemi C91-95 16 18 21 21 22 18 28 23 22 30 28
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 0 - 1 4 4 5 9 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 5 9 8 8 8 7 4 8 10 10
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 1 0 1 3 4 6 14 30 42 45 58
  Förstadier till cancer i livmoderhals 20 17 12 9 22 46 73 93 101 113 153
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 1 6 6 7 10 14 12 18 16 20
  Basaliom i hud 64 80 136 175 221 255 268 337 420 470 529
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.