Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 344 386 401 441 492 485 470 498 523 539 530
Mun och svalg C00-14 3 5 4 4 4 5 6 6 6 9 4
  Läpp C00 - - 0 - 0 - 1 0 0 - -
  Tunga C02 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 -
  Svalg C01,C09-14 1 2 2 2 1 1 1 1 0 4 -
Matsmältningsorgan C15-26 137 157 163 172 180 157 149 150 167 150 167
  Matstrupe C15 10 11 11 10 12 7 9 9 7 5 9
  Magsäck C16 53 53 49 46 40 36 25 23 19 19 19
  Tunntarm C17 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3
  Tjocktarm C18 18 24 26 32 37 36 30 32 35 43 31
  Ändtarm C19-20 16 17 18 19 23 18 22 17 20 17 24
  Anus C21 - - - 1 1 0 1 1 0 1 1
  Lever C22 3 5 7 7 7 5 9 9 14 11 14
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 10 15 20 23 20 18 18 16 18 7 16
  Bukspottkörtel C25 17 27 26 26 36 31 29 38 44 40 46
  Andra matsmältningsorgan C26 10 5 6 8 4 4 4 4 7 3 4
Andningsorgan C30-39 14 23 22 24 33 34 37 48 52 66 53
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 2
  Struphuvud C32 0 - - 0 0 0 1 - 1 1 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 12 21 20 22 30 32 35 44 50 61 50
  Mediastinum C38 0 0 1 0 1 0 1 2 1 - -
Ben C40-41 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Hudmelanom C43 5 4 3 5 6 4 6 6 7 6 8
Hud, ej-melanom C44 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 4
Mesoteliom C45 0 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 0 1 0 - - 0 1 0 - - -
Bindvävnad C48-49 3 2 3 3 3 4 3 4 5 7 5
Bröst C50 47 53 59 82 88 87 78 84 81 86 87
Kvinnliga könsorgan C51-58 58 55 56 48 51 60 54 64 67 62 59
  Livmoderhals C53 18 15 12 8 9 7 4 5 7 5 4
  Livmoderkropp C54 11 12 12 12 13 12 17 16 20 19 20
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1 -
  Äggstock C56 21 21 26 21 21 33 25 36 30 30 24
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 5 5 6 7 6 7 7 9 7 11
Urinorgan C64-68 13 12 11 19 19 21 16 24 24 24 28
  Njure C64 8 6 7 13 12 15 11 16 15 16 19
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 6 4 7 7 7 5 8 9 8 9
Öga C69 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 10 15 10 16 17 18 16 17 23 16
Sköldkörtel C73 2 7 4 4 4 4 4 3 4 - 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 19 16 15 20 34 37 37 31 34 36 24
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 36 39 42 47 51 57 55 51 63 67
  Hodgkin lymfom C81 3 5 2 2 2 3 1 1 - 2 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 10 10 14 18 19 19 21 19 22 26
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 1 0 0 0 3 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 8 8 9 10 12 12 13 12 13 16
  Leukemi C91-95 12 11 16 15 13 11 17 14 14 18 17
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 3 3 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 1 1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - 0 - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 0 0 0 - 0 - 0 1 - 1
  Basaliom i hud 1 - 1 1 - 0 0 - 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.