Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1.3 1.4 2.9 - 5.9 5.5 11.3 13.5 27.6 40.1 91.0 214.0 357.8 603.4 870.6 1354 1892 2525 105.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 15.2 14.5 9.0 20.3 16.3 28.1 19.8 2.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - 1.1 1.2 2.3 3.3 1.5 2.0 2.7 4.0 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 1.2 - - 2.3 5.6 - - 8.2 16.0 19.8 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 1.1 - - - - 1.2 1.1 - 2.0 2.7 - - 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.2 - - - 9.4 4.5 7.5 16.2 2.7 8.0 - 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 1.2 - 3.4 3.7 10.8 18.3 46.7 76.0 124.9 206.2 267.9 433.0 561.2 687.5 34.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.2 2.3 5.8 9.4 13.4 19.6 22.3 27.2 24.1 26.4 3.0
  Magsäck C16 - - - - 1.2 - 1.1 1.2 2.4 1.1 8.2 10.5 21.2 19.6 38.6 49.0 68.2 92.5 4.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 1.1 1.2 - 2.2 3.0 6.1 2.7 16.0 - 0.5
  Tjocktarm C18 - - - - - - 2.3 1.2 - 1.1 7.0 11.7 23.4 33.1 34.5 100.8 120.3 178.5 6.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 1.2 3.4 5.8 7.0 15.6 24.1 46.7 49.0 100.2 152.0 4.9
  Anus C21 - - - - - - - - 2.4 - - 1.2 2.2 1.5 2.0 - - - 0.4
  Lever C22 - - - - - - - 1.2 - - 3.5 7.0 10.0 30.1 32.5 49.0 84.2 79.3 3.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 1.2 1.1 1.2 3.5 10.0 10.5 8.1 21.8 40.1 19.8 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 2.4 8.0 12.8 23.4 24.5 55.7 73.1 128.0 84.2 125.6 8.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.2 2.3 2.2 9.0 4.1 5.4 24.1 13.2 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - 1.2 - 2.3 - 3.6 5.7 10.5 55.0 93.6 165.5 237.4 302.3 396.9 429.7 24.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 1.2 1.2 1.1 - 4.1 2.7 - 13.2 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - 1.5 2.0 10.9 8.0 46.3 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 1.1 - 3.6 5.7 9.3 52.6 91.4 164.0 231.4 288.7 380.8 370.2 23.0
  Mediastinum C38 - - - - - - 1.1 - - - - 1.2 1.1 - - - 4.0 - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - 2.3 1.1 - 2.0 - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - 1.2 1.2 4.6 1.2 2.3 5.6 16.6 14.2 24.5 32.1 59.5 2.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - 2.0 8.2 8.0 26.4 0.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.3 1.1 4.5 2.0 2.7 16.0 33.1 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 1.1 - - - - - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - 2.3 1.1 - - - - 2.3 3.5 3.3 4.5 4.1 5.4 8.0 6.6 1.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - 2.7 - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 1.1 - - 1.2 - - 9.4 27.9 58.7 125.8 220.6 424.9 634.6 13.4
  Prostata C61 - - - - - - - - - - - 8.2 27.9 58.7 123.8 220.6 420.9 628.0 13.1
  Testikel C62 - - - - - 1.1 - - 1.2 - - 1.2 - - 2.0 - 4.0 - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.6 0.0
Urinorgan C64-68 - - 1.4 - - - - - 1.2 1.1 5.8 12.9 13.4 39.1 60.9 89.9 148.3 251.2 6.9
  Njure C64 - - 1.4 - - - - - - 1.1 4.7 11.7 7.8 19.6 32.5 51.7 64.1 52.9 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 1.2 - 1.2 1.2 5.6 19.6 28.4 38.1 84.2 198.3 3.3
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.3 - - - 8.2 4.0 19.8 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.3 - 1.4 - - - 2.3 4.9 7.2 3.4 5.8 10.5 13.4 18.1 20.3 27.2 32.1 33.1 4.2
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 1.2 - 2.2 1.5 2.0 2.7 4.0 6.6 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 1.2 1.1 - - - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 1.1 - 1.2 - 3.4 3.5 1.2 15.6 28.6 42.6 54.5 40.1 125.6 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 1.4 - - 1.2 2.2 1.1 1.2 1.2 2.3 12.8 19.9 40.1 51.2 69.0 155.2 188.4 191.7 10.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 1.1 - - - - - - 2.2 - 4.1 - - 6.6 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 1.4 - - - 1.1 - - - 1.1 7.0 8.2 20.1 18.1 16.2 70.8 40.1 72.7 3.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 1.2 1.1 - 2.0 2.7 - 13.2 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 4.7 4.5 18.1 18.3 30.0 52.1 26.4 2.0
  Leukemi C91-95 - - - - 1.2 - 1.1 1.2 1.2 1.1 4.7 4.7 10.0 15.0 22.3 43.6 68.2 52.9 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 2.7 20.0 13.2 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - 1.2 1.2 2.2 - 6.1 5.4 8.0 6.6 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - 1.5 2.0 2.7 - - 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.