Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 26.5 5.9 21.2 13.7 40.7 69.2 100.0 116.9 247.2 382.0 634.4 720.7 1008 1262 1401 1602 1883 2296 270.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - 1.2 4.9 1.3 6.3 5.9 5.9 15.9 13.9 21.6 23.3 13.6 17.8 28.4 4.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 1.2 - - 1.3 6.6 1.9 - 14.2 0.3
  Tunga C02 - - - - - - 2.4 - 3.8 - 2.4 4.5 5.3 1.3 5.0 3.9 2.2 2.4 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 1.3 1.2 - 4.5 2.1 8.1 8.3 5.8 2.2 4.7 0.9
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 1.2 2.4 - - 1.2 - 2.3 2.1 4.0 1.7 1.9 6.7 4.7 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.3 1.3 3.5 2.4 4.5 4.3 6.7 1.7 - 6.7 2.4 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 1.4 - 1.5 2.7 2.5 4.7 3.7 7.9 23.8 27.2 61.8 78.3 139.0 222.7 262.6 358.4 438.9 580.5 37.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.3 1.2 - 4.5 6.4 1.3 11.6 7.7 6.7 30.8 1.1
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 2.4 2.4 11.4 5.3 31.0 36.6 25.2 33.4 64.0 3.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 1.2 - 1.1 3.2 1.3 6.6 13.6 2.2 11.8 0.6
  Tjocktarm C18 - - 1.5 1.4 1.2 1.2 2.4 3.9 7.5 11.8 19.0 26.1 46.0 60.7 89.7 137.5 160.4 175.3 12.5
  Ändtarm C19-20 - - - - 1.2 1.2 1.2 2.6 6.3 4.7 23.8 14.8 38.5 40.5 38.2 62.0 69.1 73.4 7.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - 1.2 - - 2.7 - - 4.5 4.7 0.2
  Lever C22 1.4 - - 1.4 - 1.2 - - 5.0 1.2 5.9 1.1 7.5 10.8 10.0 25.2 35.6 30.8 2.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.4 2.4 5.7 10.7 16.2 13.3 19.4 26.7 40.3 2.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 1.2 - 1.3 3.8 2.4 7.1 11.4 19.2 52.6 53.2 65.9 91.3 116.1 6.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 2.3 2.1 5.4 3.3 1.9 8.9 33.2 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.5 1.2 - - 10.6 20.2 31.8 37.4 67.5 93.1 93.0 118.1 120.8 10.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - 1.2 - - - - - - 2.7 3.3 - - 4.7 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 4.8 2.3 - 1.3 - - 2.2 - 0.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.5 - - - 10.6 15.4 29.5 36.3 60.7 89.7 89.1 106.9 111.4 9.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - 1.3 - 1.9 4.5 - 0.1
Ben C40-41 - - 3.0 1.4 - - - - - - 2.4 - - - - 1.9 6.7 4.7 0.6
Hudmelanom C43 - - - - 4.9 16.4 15.9 15.8 23.8 27.2 21.4 19.3 34.2 56.7 43.2 67.8 69.1 92.4 13.9
Hud, ej-melanom C44 1.4 - - - 7.4 1.2 1.2 - 1.3 3.5 10.7 7.9 16.0 35.1 68.1 135.6 182.7 450.2 9.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - 1.3 - - 1.2 - 1.1 2.7 - 1.9 - 2.4 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 1.4 - - - - 1.2 - 1.3 - 2.4 1.2 7.9 3.2 6.7 10.0 25.2 8.9 2.4 1.7
Bröst C50 - - - - - 9.4 22.0 42.0 100.4 212.9 327.9 355.3 486.4 446.7 400.5 360.3 327.5 343.5 101.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 1.5 1.4 7.4 5.9 15.9 30.2 33.9 28.4 71.3 80.6 99.4 164.7 191.1 180.1 193.8 210.9 31.2
  Livmoderhals C53 - - 1.5 - 3.7 2.3 9.8 21.0 16.3 9.5 9.5 5.7 3.2 5.4 15.0 7.7 - 7.1 5.4
  Livmoderkropp C54 - - - - - - 2.4 1.3 7.5 9.5 35.6 46.5 59.9 105.3 116.3 110.4 113.6 97.1 14.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 - 7.1 0.1
  Äggstock C56 - - - 1.4 3.7 3.5 3.7 7.9 10.0 8.3 19.0 25.0 26.7 44.5 44.9 38.7 49.0 59.2 8.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 1.2 7.1 3.4 9.6 9.4 15.0 21.3 31.2 40.3 2.1
Urinorgan C64-68 1.4 - 1.5 2.7 2.5 1.2 - 1.3 2.5 7.1 10.7 28.4 37.4 64.8 69.8 102.7 109.2 90.0 10.0
  Njure C64 1.4 - 1.5 2.7 2.5 1.2 - - 2.5 5.9 3.6 13.6 26.7 36.4 46.5 67.8 55.7 40.3 6.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 1.3 - 1.2 7.1 14.8 10.7 28.3 23.3 34.9 53.5 49.8 3.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.3 1.1 - - 1.9 4.5 2.4 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.6 4.5 3.0 - 2.5 7.0 17.1 3.9 13.8 20.1 40.4 22.7 34.2 43.2 39.9 42.6 46.8 42.6 12.7
Sköldkörtel C73 - - 3.0 - 6.2 7.0 8.5 5.3 20.1 17.7 17.8 18.2 19.2 13.5 23.3 17.4 8.9 4.7 7.9
Andra endokrina körtlar C74-75 4.2 - - - - - 1.2 - - - - - 2.1 2.7 - 1.9 2.2 - 0.8
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 1.3 7.5 2.4 3.6 11.4 15.0 32.4 53.2 48.4 104.7 135.0 5.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.2 1.5 7.6 5.5 7.4 10.6 8.5 5.3 13.8 16.6 38.0 40.9 68.4 81.0 123.0 149.2 242.8 184.8 21.5
  Hodgkin lymfom C81 - - 3.0 5.5 7.4 7.0 4.9 2.6 1.3 4.7 3.6 - 2.1 2.7 1.7 1.9 2.2 4.7 3.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.4 - 1.5 - - 3.5 3.7 1.3 11.3 3.5 24.9 21.6 40.6 49.9 63.1 60.0 98.0 80.6 9.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 1.1 - 1.3 1.7 1.9 2.2 2.4 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 1.2 1.2 4.5 11.8 5.4 16.6 23.2 46.8 16.6 1.8
  Leukemi C91-95 9.8 1.5 3.0 - - - - 1.3 1.3 7.1 5.9 12.5 7.5 13.5 24.9 42.6 46.8 37.9 5.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.7 5.0 5.8 20.1 23.7 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - 2.4 1.1 6.4 5.4 10.0 13.6 26.7 19.0 1.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 3.7 - 16.3 21.3 58.2 39.7 62.0 60.7 24.9 15.5 8.9 7.1 12.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 4.1 70.2 152.5 153.7 116.9 81.6 46.1 33.3 25.0 9.6 1.3 8.3 5.8 8.9 - 45.4
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 2.7 2.5 4.7 6.1 7.9 5.0 3.5 7.1 18.2 16.0 8.1 10.0 7.7 6.7 7.1 4.5
  Basaliom i hud 1.4 - 1.5 2.7 6.2 5.9 11.0 34.1 52.7 67.4 106.9 166.8 244.8 395.4 506.9 712.8 761.9 943.0 70.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.