Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.2 - 4.5 1.4 - 3.5 8.5 17.1 37.6 69.8 103.4 166.8 258.7 407.6 576.6 734.1 1054 1367 74.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 1.3 1.3 2.4 1.2 2.3 3.2 6.7 5.0 9.7 6.7 16.6 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 1.3 1.2 1.2 1.1 2.1 - 5.0 1.9 - 2.4 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 1.2 - 1.1 1.1 2.7 - 5.8 4.5 4.7 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 2.2 4.7 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.3 - - - - - 4.0 - - - 2.4 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 1.4 - 1.2 - 5.3 8.8 18.9 27.3 36.3 82.3 117.4 161.2 199.5 332.0 540.2 21.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 2.4 - 2.3 7.5 1.3 8.3 1.9 13.4 30.8 1.0
  Magsäck C16 - - - - - - - 1.3 - 2.4 2.4 7.9 4.3 16.2 28.3 19.4 22.3 66.3 2.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 1.3 6.6 7.7 2.2 9.5 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 1.3 4.7 5.9 7.9 10.7 17.5 36.6 42.6 86.9 130.3 4.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 2.6 3.8 3.5 8.3 3.4 18.2 10.8 13.3 25.2 44.6 56.9 3.2
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - - - 4.7 0.1
  Lever C22 - - - 1.4 - 1.2 - - 1.3 1.2 3.6 2.3 6.4 9.4 10.0 23.2 35.6 35.5 2.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.2 2.4 2.3 10.7 16.2 6.6 19.4 24.5 47.4 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 1.3 2.5 3.5 4.8 7.9 20.3 40.5 48.2 58.1 95.8 127.9 5.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 2.3 3.2 4.0 3.3 1.9 6.7 30.8 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 8.3 9.5 25.0 29.9 58.0 64.8 93.0 95.8 106.6 8.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 1.3 1.7 - - 2.4 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 1.1 2.7 - - 2.2 - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 8.3 9.5 25.0 26.7 52.6 63.1 89.1 84.7 101.9 7.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - 1.9 4.5 - 0.1
Ben C40-41 - - 1.5 - - - - - - - - - - - - - 2.2 4.7 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 1.3 2.4 1.2 1.1 2.1 4.0 6.6 11.6 17.8 19.0 1.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 1.1 - 1.3 - 1.9 6.7 21.3 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 1.1 1.3 1.7 1.9 - 2.4 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - 1.5 - - - - 1.3 - 1.2 - 3.4 3.2 2.7 6.6 7.7 6.7 4.7 0.9
Bröst C50 - - - - - - 2.4 7.9 10.0 23.7 36.8 28.4 55.6 72.9 78.1 106.5 124.8 135.0 14.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 1.2 1.2 - 11.3 1.2 17.8 30.6 28.9 60.7 86.4 100.7 95.8 144.5 9.9
  Livmoderhals C53 - - - - - 1.2 1.2 - 6.3 - 2.4 2.3 1.1 6.7 6.6 5.8 - 7.1 1.2
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 1.3 1.2 4.8 10.2 6.4 16.2 24.9 46.5 40.1 35.5 2.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.1 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 3.8 - 9.5 14.8 18.2 31.0 51.5 36.8 37.9 54.5 4.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - 1.2 3.4 3.2 6.7 3.3 11.6 17.8 40.3 1.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 1.2 5.7 6.4 16.2 26.6 36.8 80.2 64.0 2.6
  Njure C64 - - - - - - - - - - 1.2 1.1 6.4 12.1 18.3 25.2 51.2 35.5 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 4.5 - 4.0 8.3 11.6 29.0 28.4 0.9
Öga C69 - - - - - - - - 1.3 - - - 3.2 1.3 - 3.9 4.5 2.4 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.8 - - - - 1.2 1.2 1.3 2.5 8.3 3.6 7.9 11.8 14.8 16.6 29.1 37.9 28.4 3.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 1.2 2.3 1.1 - 5.0 5.8 4.5 7.1 0.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 1.2 - - - - - - 1.3 - 3.9 - 2.4 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 2.4 6.8 8.6 13.5 38.2 38.7 95.8 125.6 3.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1.4 - 1.5 - - - 2.4 - 1.3 3.5 1.2 15.9 21.4 35.1 79.8 83.3 142.6 142.2 7.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 1.2 - - - - - - - 1.7 - - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 1.2 - - 1.2 - 6.8 8.6 6.7 38.2 23.2 55.7 71.1 2.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - 3.9 4.5 2.4 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 1.2 - 4.5 4.3 12.1 21.6 17.4 37.9 7.1 1.6
  Leukemi C91-95 1.4 - 1.5 - - - - - - 1.2 - 4.5 5.3 12.1 18.3 29.1 29.0 28.4 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 1.1 - - 3.9 11.1 19.0 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - 1.3 - 1.2 - - 4.0 - 5.8 4.5 14.2 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - 1.9 - 2.4 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 1.1 1.3 - - 2.2 2.4 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.