Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1523 92.4 2.4 2.4 0.8 2.0
Mun och svalg C00-14 34 95.9 0.6 1.2 2.4 -
  Läpp C00 3 100.0 - - - -
  Tunga C02 7 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 7 94.3 - - 5.7 -
  Spottkörtel C07-08 4 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 13 92.4 1.5 3.0 3.0 -
Matsmältningsorgan C15-26 294 88.8 1.7 4.5 1.6 3.4
  Matstrupe C15 15 85.7 2.6 2.6 1.3 7.8
  Magsäck C16 33 95.2 2.4 1.2 0.6 0.6
  Tunntarm C17 6 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 83 96.9 - 1.0 0.7 1.4
  Ändtarm C19-20 63 95.2 - 1.9 1.0 1.9
  Anus C21 3 100.0 - - - -
  Lever C22 27 82.1 1.5 7.5 3.0 6.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 76.4 7.3 7.3 1.8 7.3
  Bukspottkörtel C25 48 69.9 5.0 14.2 3.8 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 5 69.2 3.8 15.4 3.8 7.7
Andningsorgan C30-39 148 75.6 10.7 7.6 1.9 4.2
  Näsa, bihåla C30-31 2 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 7 97.0 - - - 3.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 137 74.1 11.5 8.2 2.0 4.2
  Mediastinum C38 1 100.0 - - - -
Ben C40-41 2 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 69 99.7 0.3 - - -
Hud, ej-melanom C44 79 99.5 0.3 - - 0.3
Mesoteliom C45 5 96.0 - - - 4.0
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 8 97.5 - - - 2.5
Bröst C50 3 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 533 99.8 - - 0.0 0.2
  Prostata C61 516 99.8 - - 0.0 0.2
  Testikel C62 13 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 136 94.6 0.7 2.8 1.2 0.7
  Njure C64 48 91.3 0.4 4.5 2.1 1.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 88 96.4 0.9 1.8 0.7 0.2
Öga C69 1 85.7 - - - 14.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 34 87.1 - 8.8 0.6 3.5
Sköldkörtel C73 12 96.8 3.2 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 2 83.3 - - - 16.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 33 69.3 9.6 12.0 3.0 6.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 128 84.1 8.0 0.6 0.6 6.7
  Hodgkin lymfom C81 10 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 58 99.0 0.7 - - 0.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 58.3 25.0 - 8.3 8.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 62.5 11.1 5.6 2.8 18.1
  Leukemi C91-95 33 74.7 17.5 - 0.6 7.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 12.5 25.0 - - 62.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 65.6 15.6 - - 18.8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 414 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.