Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1472 90.6 2.4 3.2 1.1 2.8
Mun och svalg C00-14 21 92.4 3.8 1.9 1.9 -
  Läpp C00 3 92.3 - - 7.7 -
  Tunga C02 5 95.8 - - 4.2 -
  Annan muncancer C03-06 5 96.0 - 4.0 - -
  Spottkörtel C07-08 4 83.3 11.1 5.6 - -
  Svalg C01,C09-14 5 92.0 8.0 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 252 82.9 1.4 8.2 3.2 4.3
  Matstrupe C15 8 87.5 - 7.5 2.5 2.5
  Magsäck C16 24 90.8 1.7 0.8 1.7 5.0
  Tunntarm C17 5 87.0 - 4.3 4.3 4.3
  Tjocktarm C18 85 94.3 - 2.4 1.9 1.4
  Ändtarm C19-20 46 95.7 - 1.3 2.2 0.9
  Anus C21 1 85.7 - - 14.3 -
  Lever C22 15 68.8 1.3 18.2 6.5 5.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 16 69.2 2.6 20.5 2.6 5.1
  Bukspottkörtel C25 47 58.5 5.1 21.6 5.1 9.7
  Andra matsmältningsorgan C26 6 44.8 3.4 17.2 10.3 24.1
Andningsorgan C30-39 70 75.5 10.5 8.5 0.3 5.1
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 2 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 75.7 11.1 8.3 - 4.9
  Mediastinum C38 1 50.0 - 50.0 - -
Ben C40-41 2 90.9 - 9.1 - -
Hudmelanom C43 65 99.7 - - - 0.3
Hud, ej-melanom C44 91 99.3 0.2 0.2 - 0.2
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 9 100.0 - - - -
Bröst C50 482 99.3 0.2 0.1 0.2 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 166 96.1 1.4 0.7 0.4 1.3
  Livmoderhals C53 17 97.7 1.1 - 1.1 -
  Livmoderkropp C54 88 99.8 - - - 0.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 50.0 - 25.0 - 25.0
  Äggstock C56 44 92.3 2.7 2.3 - 2.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 15 87.0 6.5 - 2.6 3.9
Urinorgan C64-68 63 88.3 1.6 4.8 1.6 3.8
  Njure C64 37 86.6 - 6.5 2.2 4.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 26 90.7 3.9 2.3 0.8 2.3
Öga C69 1 71.4 14.3 - 14.3 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 53 85.3 - 9.8 1.5 3.4
Sköldkörtel C73 29 95.1 4.2 - - 0.7
Andra endokrina körtlar C74-75 2 90.0 - - - 10.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 44 48.9 17.2 17.2 5.4 11.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 120 78.0 8.3 1.0 1.2 11.5
  Hodgkin lymfom C81 8 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 57 98.9 - 0.4 - 0.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 83.3 - - - 16.7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 56.3 7.0 5.6 4.2 26.8
  Leukemi C91-95 25 56.8 24.8 0.8 3.2 14.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 14.8 33.3 - - 51.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 9 56.5 10.9 - - 32.6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 50 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 116 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 17 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 464 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.