Prostata 540 34.0 98.4
Lunga, luftstrupe 132 8.3 24.5
Tjocktarm 90 5.7 17.2
Urinblåsa och urinvägar3 85 5.3 15.4
Hudmelanom 77 4.8 14.9
Ändtarm 73 4.6 13.2
Hud, ej-melanom2 70 4.4 11.1
Non-Hodgkin lymfom 61 3.8 13.1
Bukspottkörtel 48 3.0 8.8
Njure 48 3.0 9.9
Alla cancerformer2 1590 100.0 307.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.