Lunga, luftstrupe 118 20.6 20.6
Prostata 83 14.5 12.6
Bukspottkörtel 51 8.9 9.0
Tjocktarm 31 5.4 5.7
Ändtarm 30 5.2 5.2
Lever 27 4.7 4.3
Magsäck 23 4.0 4.4
Hjärna, centrala nervsystemet 23 4.0 4.6
Non-Hodgkin lymfom 19 3.3 3.3
Urinblåsa och urinvägar3 18 3.1 2.9
Alla cancerformer2 572 100.0 100.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.