Bröst 492 32.8 98.9
Hud, ej-melanom2 104 6.9 9.7
Livmoderkropp 80 5.3 12.6
Tjocktarm 73 4.9 9.7
Hudmelanom 70 4.7 14.9
Lunga, luftstrupe 55 3.7 7.0
Bukspottkörtel 53 3.5 7.1
Non-Hodgkin lymfom 52 3.5 9.5
Njure 49 3.3 6.6
Ändtarm 47 3.1 6.8
Alla cancerformer2 1502 100.0 264.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.