Bröst 87 16.4 14.8
Lunga, luftstrupe 50 9.4 6.6
Bukspottkörtel 46 8.7 6.4
Tjocktarm 31 5.8 3.2
Non-Hodgkin lymfom 26 4.9 3.2
Äggstock 24 4.5 3.8
Ändtarm 24 4.5 4.9
Livmoderkropp 20 3.8 2.4
Njure 19 3.6 2.3
Magsäck 19 3.6 2.4
Alla cancerformer2 530 100.0 72.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.