Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1523 34.7 3.2 4.2 21.7 4.2 4.5 27.5
Mun och svalg C00-14 34 16.6 1.2 32.0 25.4 0.6 7.1 17.2
  Läpp C00 3 46.7 - 6.7 - - 6.7 40.0
  Tunga C02 7 20.0 2.9 31.4 28.6 - 11.4 5.7
  Annan muncancer C03-06 7 20.0 2.9 25.7 25.7 - 5.7 20.0
  Spottkörtel C07-08 4 16.7 - 11.1 38.9 5.6 - 27.8
  Svalg C01,C09-14 13 6.1 - 47.0 25.8 - 7.6 13.6
Matsmältningsorgan C15-26 294 12.7 4.8 9.9 26.6 7.8 8.5 29.6
  Matstrupe C15 15 6.5 - 3.9 26.0 2.6 11.7 49.4
  Magsäck C16 33 13.3 0.6 3.6 28.3 6.0 16.3 31.9
  Tunntarm C17 6 3.4 - 6.9 34.5 13.8 10.3 31.0
  Tjocktarm C18 83 11.6 7.7 13.3 20.7 8.4 6.7 31.6
  Ändtarm C19-20 63 18.2 11.5 21.0 20.4 9.2 1.9 17.8
  Anus C21 3 23.1 7.7 23.1 - - 7.7 38.5
  Lever C22 27 24.6 - 1.5 18.7 1.5 6.7 47.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 7.3 - 5.5 30.9 9.1 18.2 29.1
  Bukspottkörtel C25 48 5.4 0.4 2.5 45.2 9.6 13.0 23.8
  Andra matsmältningsorgan C26 5 - - - 53.8 19.2 3.8 23.1
Andningsorgan C30-39 148 10.4 1.1 6.2 37.8 7.0 9.3 28.1
  Näsa, bihåla C30-31 2 8.3 - 16.7 16.7 - 16.7 41.7
  Struphuvud C32 7 42.4 12.1 9.1 15.2 3.0 6.1 12.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 137 8.7 0.6 6.0 39.5 7.3 9.2 28.7
  Mediastinum C38 1 33.3 - - 16.7 - 33.3 16.7
Ben C40-41 2 36.4 - - 9.1 9.1 - 45.5
Hudmelanom C43 69 42.0 1.2 8.7 4.4 1.5 6.1 36.2
Hud, ej-melanom C44 79 46.1 - 0.3 0.5 - 0.5 52.6
Mesoteliom C45 5 8.0 - 4.0 16.0 4.0 16.0 52.0
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - - 50.0 50.0
Bindvävnad C48-49 8 37.5 2.5 - 10.0 7.5 15.0 27.5
Bröst C50 3 29.4 5.9 52.9 5.9 - - 5.9
Manliga könsorgan C60-63 533 52.2 4.4 0.4 14.6 1.5 0.5 26.4
  Prostata C61 516 52.4 4.5 0.2 14.8 1.4 0.4 26.2
  Testikel C62 13 52.4 - 3.2 6.3 3.2 3.2 31.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 33.3 4.8 9.5 14.3 - 4.8 33.3
Urinorgan C64-68 136 52.9 5.3 1.5 13.2 2.1 3.7 21.4
  Njure C64 48 30.2 11.2 0.4 24.0 4.5 4.5 25.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 88 65.5 2.0 2.0 7.3 0.7 3.2 19.3
Öga C69 1 28.6 14.3 - 28.6 - - 28.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 34 99.4 - - - - - 0.6
Sköldkörtel C73 12 41.9 3.2 12.9 11.3 1.6 9.7 19.4
Andra endokrina körtlar C74-75 2 50.0 - - 16.7 - - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 33 - - 1.8 42.8 19.9 23.5 12.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 128 6.6 - 0.6 55.0 8.9 2.3 26.6
  Hodgkin lymfom C81 10 5.8 - - 23.1 3.8 - 67.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 58 13.1 - 1.4 34.5 3.4 4.1 43.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 - - - 83.3 - - 16.7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 1.4 - - 72.2 13.9 4.2 8.3
  Leukemi C91-95 33 - - - 85.5 13.9 - 0.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 50.0 50.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 - - - 87.5 12.5 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 414 99.9 - - - - 0.1 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.