Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 1472 37.6 1.5 13.3 17.5 3.7 5.5 21.0
Mun och svalg C00-14 21 32.4 2.9 15.2 14.3 1.0 9.5 24.8
  Läpp C00 3 61.5 - - - - - 38.5
  Tunga C02 5 33.3 4.2 8.3 12.5 - 16.7 25.0
  Annan muncancer C03-06 5 28.0 4.0 8.0 24.0 - 8.0 28.0
  Spottkörtel C07-08 4 33.3 5.6 11.1 16.7 5.6 5.6 22.2
  Svalg C01,C09-14 5 20.0 - 40.0 12.0 - 12.0 16.0
Matsmältningsorgan C15-26 252 10.9 4.2 8.6 26.5 7.4 10.7 31.5
  Matstrupe C15 8 15.0 - 2.5 37.5 7.5 5.0 32.5
  Magsäck C16 24 4.2 - 5.0 31.1 6.7 11.8 41.2
  Tunntarm C17 5 4.3 4.3 4.3 21.7 4.3 4.3 56.5
  Tjocktarm C18 85 12.3 6.4 13.7 20.6 6.9 9.0 31.2
  Ändtarm C19-20 46 18.7 9.6 15.2 20.0 7.8 7.4 21.3
  Anus C21 1 28.6 14.3 - - - 28.6 28.6
  Lever C22 15 15.6 2.6 - 24.7 2.6 13.0 41.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 16 7.7 - 1.3 33.3 7.7 20.5 29.5
  Bukspottkörtel C25 47 4.2 - 3.0 39.8 10.2 12.7 30.1
  Andra matsmältningsorgan C26 6 3.4 - - 20.7 10.3 17.2 48.3
Andningsorgan C30-39 70 9.4 0.3 4.6 37.3 8.0 9.7 30.8
  Näsa, bihåla C30-31 1 57.1 - - 14.3 - - 28.6
  Struphuvud C32 2 62.5 - - 25.0 12.5 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 7.4 0.3 4.9 38.5 8.3 9.2 31.4
  Mediastinum C38 1 - - - 50.0 - 25.0 25.0
Ben C40-41 2 18.2 - - 18.2 - 9.1 54.5
Hudmelanom C43 65 45.2 0.6 6.5 3.7 0.3 4.9 38.8
Hud, ej-melanom C44 91 42.2 - 0.2 0.7 - 0.4 56.5
Mesoteliom C45 1 - 14.3 - 28.6 - 14.3 42.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 9 13.3 - - 33.3 4.4 11.1 37.8
Bröst C50 482 54.7 0.1 32.0 3.8 0.8 2.5 6.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 166 48.0 3.0 3.0 23.9 2.5 7.2 12.4
  Livmoderhals C53 17 57.5 2.3 3.4 14.9 1.1 4.6 16.1
  Livmoderkropp C54 88 62.1 1.4 2.7 15.2 1.6 4.5 12.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 25.0 - - - - 50.0 25.0
  Äggstock C56 44 21.7 5.4 2.3 45.7 5.4 11.3 8.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 15 32.5 6.5 6.5 22.1 1.3 11.7 19.5
Urinorgan C64-68 63 38.1 6.0 2.2 17.1 6.3 4.4 25.7
  Njure C64 37 29.6 9.1 2.2 21.0 7.0 4.3 26.9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 26 50.4 1.6 2.3 11.6 5.4 4.7 24.0
Öga C69 1 28.6 - - 28.6 14.3 - 28.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 53 98.9 - - 0.8 - - 0.4
Sköldkörtel C73 29 52.4 1.4 4.2 7.0 0.7 4.2 30.1
Andra endokrina körtlar C74-75 2 40.0 - - - 10.0 - 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 44 - - 0.9 46.2 14.9 19.9 18.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 120 5.7 0.3 0.3 52.1 8.0 2.8 30.7
  Hodgkin lymfom C81 8 4.9 - 2.4 19.5 2.4 2.4 68.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 57 10.6 0.7 0.4 29.0 3.5 5.3 50.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 14 2.8 - - 66.2 15.5 1.4 14.1
  Leukemi C91-95 25 - - - 84.8 13.6 - 1.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 5 - - - 77.8 22.2 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 9 - - - 91.3 6.5 - 2.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 50 97.6 - 1.2 - - - 1.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals 116 99.8 - - - - - 0.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 17 88.2 - - 2.4 - 3.5 5.9
  Basaliom i hud 464 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.